A Hám János Iskolaközpont könyvtára a Szatmári Római Katolikus Püspökség támogatásával, a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend valamint a Németországi Fogorvosok Szövetsége és sok más egyéni adomány eredményeképpen jött létre 2004-ben. Ebben az időszakban folyt a szatmári püspöki palota, a Hám János Iskolaközpontnak otthont adó szárny felújítása, s így 2004-ben az iskolakönyvtár is helyet kapott az intézményben. Az épületválasztás szerencsés volt, hiszen a könyvtár elsődleges feladata az oktatás segítése: a szatmári könyvtár iskolakönyvtárként és nyilvános egyházmegyei könyvtárként is működik.

A könyvtár struktúrájának kialakításában fontos szempont volt az aránylag nagy méretű állomány raktározásának megoldása, valamint az aktív állomány szabadpolcos elrendezésének kérdése is. A legnagyobb kihívásnak mégis a különböző adományokból és könyvvásárlásokból összeálló állomány katalogizálása bizonyult, ugyanis kis számú könyvtáros csapat rövid idő alatt a lehető legnagyobb mennyiségű könyv feldolgozását vállalta és igyekezett teljesíteni: jelenleg az egyházmegyei könyvtár és azon belül az iskolaközpont könyvtárának adatbázisa több mint 35.000 címleírást számlál. Ezt a munkát négy éven át végezte folyamatosan három kolléga.

Az iskolakönyvtár állománya a következő területeket öleli fel: kötelező és szabadon választható olvasmányok (gazdag magyar, román és világirodalom részleg), lexikonok, kézikönyvek, szótárak, gyermekirodalom, társadalom- és természettudományok, művészet és audiovizuális dokumentumok

Az eddig felsoroltak mellett könyvtárunk egy, a szűkebb régióban úttörő jellegű tevékenységbe kezdett, válaszként az olvasók részéről időközben mutatkozó igényre, miszerint jó, ha ritka helyi kiadványok digitális formában is elérhetők (ú.m. sematizmusok, püspöki életrajzok, településmonográfiák, egyházi méltóságok munkái, egyháztörténeti írások stb). A digitalizálási projekt megvalósulását a Szülőföld Alap többször is támogatta (főként számítástechnikai eszközökre kaptunk pénzt, de segítettek a könyvtári integrált rendszerünk frissítésében is). Ennek köszönhetően ma már digitális tartalmak kezelésével is rendszeresen foglalkozunk: teljes tartalmak elektronikus formátumban való megjelenítésével, szövegjavítással, weblap szerkesztéssel.

A könyvtár gyakran ad otthont kulturális rendezvényeknek: könyvbemutatóknak, író-olvasó találkozóknak, szakmai továbbképzéseknek.

A felsorolt könyvtári szolgáltatások gazdagsága ellenére a könyvtárosi munka legnagyobb eredménye, hogy az iskolaközpont tanulói körében a könyvtárhasználat kultúráját népszerűsíti és reméljük, hogy ennek igazi haszonélvezői azok a fiatal értelmiségiek lesznek, akik iskolánkban végeznek.

Tovább a könyvtár honlapjára!