Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. Néhány évtizeddel ezelőtt természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására. Mindezeket figyelembe véve különös szükségét érezzük az egészséges életmódra nevelésnek és a családi életre való tudatos felkészítésnek. Ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre is.

2008 nyarán fogalmazódott meg a gondolat, hogy egy olyan programot indítsunk útjára, amely a fiatalok családról és párkapcsolatról való gondolkodásmódját keresztény szellemben formálja. Fontos, hogy az iskola az életre készítsen fel, és ebben központi szerepe van a családnak. Megpróbál egy hiteles és keresztény alternatívát felmutatni a média által sugallt mintával szemben.

 

A program lényegi elgondolása, hogy főként interaktív beszélgetésekkel és összefoglaló, rendszerező információ átadással a kortárs csoport önmagát formálja. Ehhez különböző csoportos játékokat használunk, illetve szakembereket kérünk fel, akik keresztény szellemben beszélnek a család, a párkapcsolat témájához kötődő orvosi, biológiai témákról.