Iskolai lelki éltetünk részesei mindazok, akik belépnek intézményünkbe. Először is azzal szembesül az újonnan csatlakozott kolléga vagy diák, hogy a hit és vallásosság itt nem magányügy. Már a folyósón elhangzó “Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus” köszönésre válaszul elhangzó “Mindörökké. Ámen.” feleletben meglátszik ez.

 

Lelki életünk módszertanának fő jellemzője a tanév során, olyan helyek és helyzetek kialakítása, amelyek a személyes tapasztalatra épülő hozzáállást formálják. Használt tereink egy részét, a templomot, a kápolnát, az imatermet vagy a lelkigyakorlatos házat kifejezetten e célra rendeztük be. Hétről-hétre nagy hatása van a bennük tapasztalható esztétikai élménynek, akárcsak a lelki programoknak.

 

 

Lelki programjaink sorában első helyen szerepelnek az iskola szintű események, amelyeken rendszeresen megtisztel minket jelenlétével Nm és Ft. Püspök Atyánk. Ilyenek a tanév kezdeti és végi Veni Sancte és Te Deum szentmisék, a Hám János Napok, az iskolai lelki nap, az első szentáldozás közös megünneplésére és a ballagások alkalmával szervezett szentmisék, valamint a nagycsütörtöki olajszentelési püspöki szentmise. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a hitünk nagy nyilvánosság előtti ünnepélyes kifejezésére.

 

 

Ezen kívül rendszeres szentmisére jönnek össze hetente az I-IV. osztályos és az V-XII. osztályos diákok, valamint havonta a szakoktatás diákjai, a polgári év kezdetén házszentelést tartunk minden osztályban és osztályonként imával kezdjük és fejezzük be a tanítási napot, az V. osztálytól kezdve sor kerül az osztály szintű éves lelki napokra, Nagyhéten az angol nyelvű keresztút végzésére és évek óta csoportot szervezünk a csíksomlyói zarándoklatra. Ezek az alkalmak a kisebb közösségben megélt, hitbeli és vallásosságban való növekedést segítik, illetve a korosztály sajátos kérdéseit hivatottak megcélozni.

 

Lelki életünk egy másik szintjére ott kerül sor, ahol a személyes kérdések kerülnek felszínre, a lelki beszélgetésekben, valamely életesemény, hitbeli tapasztalat, vagy hivatáskeresés kapcsán. A személyes találkozások alkalmat adnak a szentgyónásra is. A spirituális atya bármikor megkereshető e célokból.