Az erdei iskola program olyan tanulásszervezési forma, amely a tanulók tudásának gyarapítását, készségfejlesztését a személyes megtapasztaláson, a felfedezésen, az élményszerzésen keresztül valósítja meg, emellett motiváló erejű a diákok számára, valamint a közösségépítésnek is fontos színtere. Az erdei iskola program a tanulók megismerő tevékenységére, együttműködésére épít olyan helyzeteket teremtve, amelyekben a gyerekeknek ki kell lépniük az iskolai szerepből, és játszva tanulhatnak. 

Az erdei iskolában újra össze lehet rakni az iskolai oktatásban tantárgyakra és órákra szétszedett világot, megmutatni környezetünk komplexitását. Az erdei iskola rugalmas időszervezésével megfelelő tanulási időkereteket nyújt, lehetőséget ad az egyéni különbségek figyelembe vételére is, és biztosítja a közösségi tevékenységekhez szükséges időt.

A diákok a tanulás és megismerés új módjait próbálhatják ki, a sajátélményű tanulást, az interaktivitást, az érzéki tapasztalást. Az erdei iskolában új értékeket ismerhetnek meg és fogadhatnak be, értékkonfliktusokat oldhatnak fel. A program eredményeképpen megváltozik a gyermekek viszonya a tanuláshoz, önmaguk és társaik képességeihez, a közösséghez és a közösség hagyományaihoz, a szociokulturális környezethez, és  változhat mindennapi viselkedésük.

Az erdei iskola programjain résztvevő tanulók igyekeznek célszerűen kialakítani napirendjüket, törekednek együttműködni társaikkal, elfogadni, tiszteletben tartani mások nézeteit.

Iskolánkban az erdei iskolának hagyománya van, minden évben megszervezésre kerül a kisiskolások számára. A fent említett célok a gyerekek és szülők visszajelzései alapján maradéktalanul megvalósulni látszanak, mindez alátámasztja azt az igényt, hogy ez a tanulási forma szerves része legyen az iskolában folyó sokrétű oktatói–nevelői tevékenységnek. Ehhez az iskola, valamint a püspökség részéről teljes támogatást kapunk.