„A legtöbb ember elfelejtette, hogy kell bánni az élőlényekkel, rendszerekkel. És megint csak ez az oka annak, hogy az emberiség, ahol csak kapcsolatba kerül a természettel, pusztulással fenyegeti, pedig benne és belőle él. A népművelés egyik feladata, hogy az embereket ránevelje, hogyan kellene a környezetrombolást (és ami ebből közvetlenül következik: az önpusztítást) elkerülni….” Konrad Lorenz

Az ember és a természet közötti harmónia helyreállítása és hosszú távú fenntartása állandó s megfelelően tervezett tevékenységet igényel, melynek egyik, talán leghatékonyabb s viszonylag legkisebb beruházást igénylő formája a környezeti nevelés. Ezen keresztül teremthetjük meg az érzelmi vonzódást a természet iránt, s alakíthatjuk ki azoknak a szokásoknak a körét, amelyek szilárd alapot adhatnak a korszerű környezeti kultúra-, a környezetvédő, természetszerető ember személyiségének kialakításához.

Az erdei iskola célja a tananyag új, szokatlan, élményszerű tanulási helyzetben történő elsajátítása mellett közvetlen tapasztalatszerzés a természetes környezetről, a mindennapi életről, valamint a közösségi magatartás fejlesztése.

 

Az erdei iskola programjain résztvevő tanulók igyekeznek célszerűen kialakítani napirendjüket, törekednek együttműködni társaikkal, elfogadni, tiszteletben tartani mások nézeteit.

Iskolánk immár harmadik éve szervezi kisiskolások számára az erdei iskolát. A fent említett célok a gyerekek és szülők visszajelzései alapján maradéktalanul megvalósulni látszanak, mindez alátámasztja azt, hogy ez a tanulási forma szerves része legyen az iskolában folyó sokrétű oktatói – nevelői tevékenységnek. Ehhez az iskola, valamint a püspökség, részéről teljes támogatást kapunk.