Óvodánk a gyerekek, szülők és óvónők keresztény identitású közössége, amelynek fő célja a keresztény értékek átadása. Gyermekeinkkel való kapcsolatunkban alapvető minden gyermek elfogadása, a türelem, a tolerancia.

Biztosítani szeretnénk azt, hogy a gyermekek boldog és felhőtlen gyermekkort élhessenek meg szeretetteljes, családias légkörben.

Bátorítjuk őket tevékenységek kipróbálására, újításokra, felfedezésekre.

Legfontosabb feladatunk, hogy a gyermekek mindennapi játékaiban jelen legyenek a keresztény értékek: a szeretet, igazság, megértés, empátia, türelem, jóság. Fejleszteni szeretnénk óvodásaink kreativitását és egyéni képességeit.

Fontosnak tartjuk a gyerekek családjaival való kapcsolattartást és együttműködést.

Intézményünk vezérelve az egyetemes emberi értékek átadása, az embertársak iránti szeretetre nevelés, a vallásos és kulturális értékek továbbadása, a természeti és épített környezet megismerése és védelme, valamint a környezettudatos nevelés. Az immár két épületben működő óvodai csoportok fő célja a keresztény értékek átadása, minden gyermek elfogadása, türelemre, toleranciára való nevelése. Legfontosabb feladatunk, hogy a gyermekek mindennapi játékaiban jelen legyenek a keresztény értékek: a szeretet, igazság, megértés, empátia, türelem, jóság. 

Óvodásaink kreativitásának és egyéni képességeinek fejlesztésére törekszünk, ugyanakkor fontosnak tartjuk a családokkal való kapcsolattartást és eredményes együttműködést.

Nagy hangsúlyt fektetünk nemzeti és kulturális örökségünk értékeinek továbbadására, hagyományaink éltetésére, így a szülők közreműködésével számos rendezvényt szervezünk az év folyamán. Ősszel szüreti napot rendezünk, amelyen felelevenítjük a szüreteléssel és mustkészítéssel kapcsolatos hagyományokat, novemberben pedig lámpás felvonulással emlékezünk Szent Márton püspökre. A téli ünnepi programsorozatunk Szent Miklós napjával veszi kezdetét, majd a karácsonyváró foglalkozásokkal folytatódik, melyek keretében óvodásaink kézműves foglalkozásokon vesznek részt, felelevenítik Jézus születésének történetét, elkészítik a családok adventi koszorúját. A karácsonyi szünet előtti várva várt esemény a karácsonyi kántálás: ilyenkor nagycsoportosaink látogatást tesznek a püspöki palotában, karácsonyi énekeket énekelnek a püspök atyának, és átadják az óvodások jókívánságait. Téli rendezvényeinket a farsangi mulatság zárja, amelyre minden csoport lelkesen készül jelmezekkel, versekkel és táncokkal. A tavaszi ünnepnapjaink sorában kiemelkedő jelentőségű óvodánkban Szent József napja, amikor is igeliturgia keretében ünnepeljük az édesapákat, és ugyancsak igeliturgia keretében, saját készítésű ajándékokkal köszöntjük május első hetében az édesanyákat.

A jeles napok rendezvényein kívül óvodánkban jelentős esemény az Édes anyanyelvünk megyei vetélkedő, melynek során óvodánk vendégül látja a megye lelkes hagyományörző óvodásait, valamint a Nyílt nap, amelyen a jövendőbeli szülők és óvodások betekintést nyerhetnek az óvoda életébe.