Revizuit și Avizat în Consiliul Profesoral din data de 06.09.2023 (cu participarea reprezentanților cadrelor didactice auxiliare și nedidactice din unitatea școlară)
Aprobat în Consiliul de administrație al Liceului Teologic Romano-Catolic „Hám János” din data de 07.09.2023

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „HÁM JÁNOS”