Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Hám János’’

Adresa: RO – 440010 – Satu Mare Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Tel./fax: +40-261-717-180

email: secretarham@gmail.com

 

 

OFERTA :

Învățămănt primar


     Clasa pregătitoare


       Secţia maghiară


           1 clasă


Ziua porților deschise: 6 aprilie 2024 de la ora 10, la Grădinița „Hám János” (str. Gabriel Georgescu nr.12).

 

Specificul şcolii este vocaţional şi teoretic. Unitatea noastră are în componenţă clase liceale cu profil umanist – filieră vocaţională, profil real – filieră teoretică, clase de gimnaziu și ciclul primar. La nivelul grupelor de preşcolari  predarea se face în limbile maghiară şi germană.

 1. Grădiniţa Hám János

Grădiniţa este situată în mediul urban într-o zonă favorabilă, aproape de centru, pe strada Gabriel Georgescu nr. 12, dispune de următoarele utilităţi:

 • reţea de apă şi canalizare
 • reţea de iluminat
 • reţea de gaz metan
 • instalaţii de incălzire cu CT proprie şi radiatoare cu combustibil gaz metan
 • reţele de telefonie fixă
 • reţea internet
 • În cadrul Grădiniţei există 21 săli din care :
 • 8 săli de grupă pentru preşcolari , cu dublă funcţie (activităţi+ dormitor)
 • 2 săli pentru clasa pregătitoare, din care 1 pentru procesul instructiv educative şi 1 sală pentru activităţi recreative şi de relaxare
 • 9 băi
 • 1 sală de mese
 • 1 sală festivă
 • 1 birou
 • 1 cabinet metodic
 • 1 bibliotecă
 • teren de joacă
 • Programul grădiniţei se desfăşoară zilnic între orele 7.00.-17.00.
 1. Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János

Este situat in mediul urban într-o zonă centrală a oraşului, pe strada 1 Decembrie 1918 nr.2 , anul construcţiei fiind 1892. Şcoala se întinde pe o suprafaţă de 4.126,00 mp. De la infiinţare şcoala a beneficiat de reparaţii capitale interioare. Liceul dispune de următoarele utilităţi:

 • reţea de apă si canalizare
 • reţea de iluminat
 • reţea de gaz metan
 • instalaţii de incălzire cu CT proprie si radiatoare cu combustibil gaz metan
 • reţele de telefonie fixă
 • reţea internet

În cadrul şcolii există 37 săli din care:

 • 17 săli de clase, din care 4 clase primare, 5 clase gimnaziale şi 8 clase liceale
 • 1 capelă
 • 1 laborator de fizică,
 • 1 laborator de informatică
 • 1 sala multimedia
 • 12 clase dotate cu table interactive
 • 1 cabinet de limba română
 • 1 cabinet de limbi moderne
 • 1 bibliotecă cu sală de lectură
 • 2 depozite de cărţi
 • 1 vestiar fete + baie + grup sanitar
 • 1 vestiar băieţi + baie + grup sanitar
 • 7 grupuri sanitare
 • 1 microcantină + 1 vestiar
 • 1 cabinet de consiliere
 • 1 cabinet metodic
 • 1 cabinet medical
 • 1 direcţiune
 • 1 secretariat + arhivă
 • 1 depozit materiale
 • 1 sală termocentrală
 • 1 sală de sport + 1 vestiar profesor,
 • 1 sală festivă
 • 1 sală profesorală
 • 1 sală portar

Orele de curs se desfăşoară între orele 8-15. După terminarea orelor de curs se desfăşoară activităţile extracurriculare si extraşcolare.

 1. Convictul Sf. Alois

Odată cu înfiinţarea liceului, s-a exprimat necesitatea înfiinţării internatului  pentru elevii care doresc o educaţie în spirit religios. Construirea internatului a durat 4 ani (1996-2000), dar începând din 1998 s-a folosit prima aripă a clădirii. Din anul 1999 capacitatea de cazare si masă a Convictului a crescut la 120 de elevi.