Grădiniţa „Hám János” a fost arondată Liceului Teologic Romano – Catolic “Hám János” în anul 2007. În prezent funcţionează cu 8 grupe de preşcolari, cu un număr de 200 de copii. În unitate există 4 grupe de secţia maghiară şi 4 grupe de secţia germană, pe nivele de vârstă. Organizarea activităţilor instructiv – educative desfăşurate în cadrul instituţiei se bazează pe principiul autonomiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Obiectivul principal al grădiniţei noastre este educarea copiilor în spirit creştin , păstrarea valorilor creştine: empatie, răbdare, toleranţă, înţelegere.

Principiile care stau la baza educaţiei preşcolarilor noştri se referă la educaţia individualizată, asigurarea drepturilor integrale ale copilului, ca persoană care se defineşte pe sine, cu şanse egale în dezvoltare. Considerăm că este foarte importantă implicarea familiei în viaţa grădiniţei , deoarece principiul nostru este a-l educa pe copil ,,împreună”.

Grădiniţa noastră oferă sprijin fiecărui copil, ajutându-l să-şi dobândească autonomia, să socializeze, să comunice, să-şi dezvolte personalitatea în spirit creştin. Dezvoltarea copilului este importantă din toate punctele de vedere: psihic, cognitiv, motor, senzitiv, afectiv, social-spiritual.

 

Pregătirea pentru şcoală a copiilor din grădiniţă se realizează prin forme specifice, respectându-se integral particularităţile de vârstă. Grădiniţa oferă copiilor, pe lângă procesul instructiv-educativ, diferite activităţi opţionale: educaţie religioasă, dans tradiţional german, gimnastică ritmică.

Există de asemenea o paletă variată de activităţi extracurriculare atât pentru copii cât şi pentru familiile lor: Ziua Sf. Martin, Bazar Sf.Elisabeta, Moş Nicolae, în aşteptarea Crăciunului, Carnaval, Ziua Tăticilor, Sfintele Paşti, Ziua Mamei, Ziua Copilului, Porţile deschise ale grădiniţei, Te Deum, excursii împreună cu familiile copiilor.