Instituţia noastră funcţionează legal pe baza aprobării primite de la M.E. Se studiază conform programelor şcolare în vigoare şi a manualelor aprobate, iar la încheierea studiilor,  elevii susţin examenul de bacalaureat şi pot urma orice facultate. În Satu Mare, unde catolicismul are tradiţie, după 1989 mai mulţi oameni de suflet s-au dedicat acestei idei, şi datorită lor, astăzi mulţi tineri pot fi educaţi în acest spirit. Episcopul Reizer Pál are meritul de necontestat în acest sens.

Şcoala noastră poartă numele episcopului Hám János (1827-1857), care a avut o mare contribuţie la înfăţişarea de astăzi a oraşului nostru. Suntem o instituţie de stat, activitatea instructiv-educativă se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare elaborată de M.E.N.
Începând cu data de 5 Ianuarie 2004, şcoala s-a mutat în aripa clădirii Episcopiei Romano-Catolice din Satu Mare. Consiliul profesoral cuprinde 48 de membri, iar numărul de elevi este de 685.
Din data de 1 septembrie 2007, şcolii noastre i-a fost arondată grădiniţa de pe strada Gabriel Georgescu nr. 12 cu 8 grupe, patru de secţia maghiară şi patru de secţia germană.

Specificul şcolii: vocaţional şi teoretic. Unitatea noastră are în componenţă clase liceale cu profil umanist – filieră vocaţională, profil real – filieră teoretică, clase de gimnaziu, clase primare.
Elevii au avantajul de a urma cursurile dimineaţa şi pe acela de a avea continuitate în urmarea studiilor. Ei beneficiază de baza materială a şcolii (Capelă, sală festivă, teren de sport, curte pentru activităţi recreative, spațiu de predare în aer liber, laborator de informatică, sală de sport, cantină, 10 clase dotate cu tablă interactivă, sală multimedia).

În ultimii ani am avut elevi cu rezultate deosebite la Olimpiada naţională de Lb. şi literatura română, Lb. Şi literatura maghiară, la Olimpiada judeţeană, naţională şi internaţională de matematică, la Olimpiada judeţeană de fizică, la Concursul de matematică Zrinyi Ilona, Cangurul, Gordius, la Olimpiada de religie romano-catolică, faza naţională.
Pe lângă bursele oferite de stat, elevilor le-am oferit următoarele recompense: Bursă de studiu prin Asociaţia Pax.
Activităţi extracurriculare: organizăm anual pentru fiecare clasă exerciții spirituale la Casa Helga Winter din Ardud Vii, respectiv, la Centrul Pastoral Sf. Ignațiu în localitatea Socond. Pentru clasele primare organizăm anual programul educativ Şcoala în natură. Educaţia pentru viaţa în familie este un program educativ al şcolii pentru clasele V- XII. Organizăm anual Zilele Hám János, Concursul naţional de recitare a poeziilor pe teme umoristice, Ziua Sportului Şcolar.
Asociaţia Părinţilor – Asociaţia Adsonatum cu personalitate juridică organizeză anual tradiţionalul bal cu scop caritativ.

În şcoală funcţionează o trupă de teatru în limba maghiară, un cerc de recitatori, echipe de dans popular, o revistă şcolară Ösvény şi radioul şcolii – Hám Rádió. Avem echipe sportive la baschet, fotbal, handbal care participă cu succes la campionatele şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale.
Obiectivul şcolii este educarea tinerilor catolici în spirit religios creştin, formarea şi dezvoltarea personalităţii , într-o lume dominată de intoleranță, liberalism în gândire, ateism şi diverse alte forme de nihilism moral. Simbolul (emblema) liceului “Hám János” este îngemănarea
monogramei lui Cristos cu iniţiala numelui Maicii Domnului, având semnificaţia – strădanie peste timp: cu Maria către Cristos (Per Mariam ad Jesum). Semnul apare pe drapelul şcolii de culoare alb-verde, pe ecusoane, pe legitimaţii, etc.

Prima impresie pe care o dă şcoala noastră este buna relaţie dintre elev-profesor, precum şi colegialitatea în general. Limba de predare este maghiară, limba maternă a elevilor, dar prin educaţia moral-creştină ei dau dovadă de spirit tolerant faţă de aproapele de altă naţionalitate.
Specific liceului nostru este corul Harmonia, respectiv formația instrumentală Historias, conduse de doamna profesoară de muzică. Corul participă anual la diferite concursuri şi întâlniri din ţară şi străinătate.