Nr. 2629/27.05.2024

 

Metodologie de înscriere la  Grădiniţa ,,Hám János’ Satu Mare Str. Gabriel Georgescu nr. 12 și Creșa și Grădinița

 ,,Hám János’’ Satu Mare  P-ța Eroilor Revoluției nr.1

Anul școlar 2024-2025

 

ETAPA DE REÎNSCRIERE

      20.05.2024.-24.05.2024. – reînscrierea copiilor care sunt în acest an înscrişi la

grădiniţă

      24.05.2024.-ora 14.00. – afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscriere

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 27.05.2024.-31.05.2024.

 Zilnic între orele 13.00.-15.00. pe bază de programare

 Programări zilnic între orele: 10.00.-12.00. la nr. de tel.0742227388

ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL GRĂDINIȚEI: Gabriel Georgescu, nr.12

Documente necesare pentru înscrieri / reînscrieri:

Pentru reînscriere: – cerere tip ( se găseşte la grădiniţă )

Pentru înscriere:

          – cerere tip ( se găseşte la grădiniţă )

          – certificat de naştere ( copie + original )

          – C.I. părinţi ( copie + original )

          – adeverinţă de salariat pentru părinţi

         – alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

Condiţii / criterii de înscriere la creșă/grădiniță:

În situaţia în care numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri libere va fi aplicată criteriul de departajare.

Se repartizează copiii în ordine descrescătoare a numărului de criterii îndeplinite (conform documentelor din dosar).

 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea
 • ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează;
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 • cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.
 • Lista cu copiii înscrişi în anul şcolar 2024-2025, va fi afişat în data de

14.06.2024, ora 14.

Locuri disponibile

 Anul școlar 2024-2025

 1. Antepreșcolar- Grupa mijlocie- secția maghiară- 23 locuri
 2. Antepreșcolar- Grupa mare- secția maghiară- 6 locuri
 3. Preșcolar- Grupa mică- secția maghiară- 21 locuri
 4. Preșcolar- Grupa mică- secția germană- 19 locuri
 5. Preșcolar- Grupa mijlocie- secția maghiară – 3 locuri
 6. Preșcolar- Grupa mijlocie- secția germană- 1 loc
 7. Preșcolar- Grupa mare- secția maghiară- 1 loc
 8. Preșcolar- Grupa mare- secția germană- 1 loc

 Director

Prof. Ádámkó István Csaba