Iskolán kívüli tevékenység

Mivel számunkra természetes és hétköznapi élmény a szabad vallásgyakorlás, hitbéli meggyőződésünk megélése, egyházi közösségeink biztonságot nyújtó háttere és megtartó ereje, mindig kijózanítóan és gondolatébresztően hat szembesülni azzal, ahogyan a világ más pontjain hozzánk hasonló magyar ajkú közösségek küzdenek hitük gyakorlásának jogáért, egyházaik, templomaik fenntartásáért és megőrzéséért.

A Hám János Napok alkalmával a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum középiskolás diákjai lehetőséget kaptak, hogy megtekintsék A hit kiárusítása című dokumentumfilmet, melyet Somogyi Viktória, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa, illetve Jeff MacIntyre készítettek. A vetítés után egy beszélgetésre került sor Somogyi Viktóriával, ahol a diákok kérdéseket tehettek fel.

Ha a téma aktualitását a Remény Évének mottója jegyében közelítjük meg, a film mondanivalója talán még súlyosabb üzenetet hordoz. „A remény mindig jelen van: csendes, alázatos, de erős.” (Ferenc pápa) Úgy gondolom, a bemutatott szereplők harcaiban is ez a gondolat nyújthatja a legbiztosabb menedéket.

A film középpontjában amerikai templomok állnak, melyeket kiárusítanak, eladnak, a hívek akarata ellenére. Mint az a beszélgetésből kiderült, a film a görög drámák szerkezetét követi, vagyis egy alaphelyzet felvázolásából indul ki, majd felépíti a konfliktust, ennek fokozódása révén éri el a katarzist, de a végén, a tragédiákkal ellentétben, pozitív a végkifejlet. A főszereplő a Szent Imre plébánia, egy magyar nyelvű közösség temploma, melyet tizenegy másik templommal együtt, mondva-csinált indokokra hivatkozva bezárnak. Részletes bemutatásra kerül, a hívek hogyan élték meg templomaik bezárását, mit tettek ennek megakadályozása, visszafordítása érdekében, és milyen színes baráti közösséget alkotnak. Rengeteg érték és megfontolandó gondolat fedezhető fel a filmben, mint a: nemzeti öntudat, identitástudat, hitbéli elköteleződés, a hit elhagyása anyagi javak érdekében, kitartás, összefogás, tenni akarás.

Mikor legelőször megláttam a Hám János Napok programjában A hit kiárusítása címet, kezdetben nem fordítottam felé nagy érdeklődést. Ezért csak örülni tudtam annak, hogy előfeltevéseim helytelenek voltak, mivel egy remek dokumentumfilmről van szó. Számomra igazán meglepő volt látni, hogyan működnek a hazájuktól távol élő magyar közösségek, ugyanakkor örömmel töltött el az, hogy mekkora összetartás tapasztalható köztük. Mindig megmosolyogtam és az időben előrehaladva már számoltam, hány olyan ember jelenik meg, aki angolul beszél, de magyar neve van. Még inkább melengette a szívem a magyar misekönyv, magyar énekek, magyar népviselet és a magyar hagyományok ápolása egy Magyarországtól olyan távol eső helyen. Emellett elgondolkodtató, hogy valóban vannak olyan emberek, akik pénzért bezárnak és eladnak olyan templomokat, ahol aktív közösségek működnek. Mindazonáltal számunkra, a jövő generációja számára a film legfontosabb üzenete mégis az, hogy mi magunk ne váljunk ilyen emberekké. Motiváló a filmben megjelenő megannyi ember fáradozása, akik nem voltak restek virrasztani, imádkozni, vért, verejtéket izzadva dolgozni azon, hogy ne zárják be templomukat.

Úgy gondolom, hogy sokat lehet tanulni ebből a filmből, és nem szabad elfelejtenünk, hogy aktívan kell részt vennünk plébániáink életében, ezáltal továbbadva az általunk megőrzött értékeket a jövő nemzedékeinek, hogy a jövő is olyan stabil lehessen, mint a jelen.

Sebesi Bence József, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum XI. B. osztályos diákja