Iskolán kívüli tevékenység

Kedves Diákok! Az idén is lehetőség van megpályázni a számítógép vásárlási utalványokat!

A kérvények leadási határideje: 2022 április 14.

 

A PÁLYÁZÓI DOSSZIÉ TARTALMA

 • Kérvény
 • A tanuló születési anyakönyvi kivonata/CI-je, valamint a szülő/törvényes gyám személyi igazolványának másolata és adott esetben a törvényes gyám státuszát igazoló dokumentum; (másolat és eredeti);
 • A családtagok születési anyakönyvi kivonata és/vagy személyazonosító igazolványa (eredeti és másolat).
 • Az oktatási intézmény igazolása arról, hogy a többi testvér/testvér tanuló vagy hallgató;
 • A családtagoknak a kérelem benyújtását megelőző hónap (március) bruttó állandó jövedelméről szóló eredeti igazolás;
 • A szülő, gyám, törvényes képviselő vagy törvényes gondnok eseti nyilatkozatát arról, hogy a családtagonkénti havi bruttó jövedelem a 250 lej/hó felső határon belül van, és hogy rendelkeznek a pénzkülönbözettel egy minimálisan szabványos konfigurációjú számítógép megvásárlására (az egység titkárságától);
 • Az oktatási intézmény által kiállított igazolás, amely tartalmazza a pénzügyi támogatás iránti kérelmet megelőző tanév általános átlagát/osztályzatát, hogy ösztönözze a számítógépek vásárlását minden tanuló számára, kivéve az első osztályos tanulókat;
 • Az oktatási intézmény által kiállított igazolás, amely a számítógépek vásárlásához nyújtott pénzügyi támogatás iránti kérelmet megelőző tanévben az első osztályos tanulók kivételével valamennyi tanuló esetében kimutatja az igazolatlan hiányzások számát;
 • A család tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó potenciális jövedelem – ha van ilyen;
 • Szociális felmérés (a városházától).
 • A dokumentumok másolatban is benyújthatók, feltéve, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor az eredeti dokumentumokat is benyújtja. A másolatokat ellenőrizni kell az eredetivel szemben, és minden oldalra rá kell írni az „eredetihez hű” feliratot, a címzett és a kérelmező aláírása alatt.

A CSALÁDTAGONKÉNTI HAVI BRUTTÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A családtagok által a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett összes jövedelem. Nem veszik figyelembe:

(a) állami támogatások, családi pótlék és egyszülős családtámogatási támogatás;

 1. b) a fogyatékossággal élő személyek kiegészítő személyes költségvetése;
 2. c) tanulmányi/szociális ösztöndíjak;
 3. d) olyan szociális jogosultságok, amelyek a törvény szerint mentesülnek az egyéb jogok és kötelezettségek megállapítása alól.