Leki élet

Kedves Diákok, Kedves Szülők és Kedves Pedagógusok!

A 2020/21-es tanévnyitó egészen más, mint az eddig megszokottak. Hogy miért, gondolom, ezt senkinek sem kell ecsetelnem. Annál nagyobb hittel és bizalommal fordulunk ma mennyei Atyánk felé és kérjük: „Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd áldásoddal, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük.”

Cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, hogy helyesen gondolkodjunk kötelességeinkről és jogainkról. Mert jogok nincsenek kötelességek nélkül.

A ti kötelességetek kedves diákok a tanulás, és nemcsak az órákon leadott tananyag elsajátítása, hanem tanulnotok kell alázatosságot, engedelmességet és rendszeretetet is. A jogotok pedig az, hogy tanulhattok.

A szülők kötelessége helyesen szeretni gyermekeiket, nevelni, taníttatni őket, megkövetelni tőlük azt, ami a feladatuk, és lehetőségük szerint megtenni mindent, hogy testben-lélekben egészséges felnőtté válhassanak. Joguk van ahhoz, hogy gyermekeik engedelmeskedjenek nekik, szeressék és tiszteljék őket.

A pedagógus kötelessége nemcsak hogy tanítson, hanem neveljen is tudásával és élete jó példájával. Joga, hogy diákjai tiszteljék és megbecsüljék.

Isten „sugallatai” ezek, s ha szerintük tesszük kötelességeinket, bizton remélhetünk segítségében és abban, hogy fiataljaink értékes, tisztességes, magyar és keresztény felnőttekké válnak. Végtére minden értetek történik, kedves diákok, mert nagyon jól tudjuk, hogy ti, akik ma az iskolák padjaiban ültök, fogjátok a jövő egyházának, nemzetünk és hazánk jövőjének a sorsát eldönteni.
Ismét egy új tanév előtt állunk, és mint minden új tanév, ez is ezernyi feladatot rejt. Közös feladatokat, hiszen tanulni, taníttatni és tanítani kell. Mindenkinek a saját helyén kell a legtöbbet adnia, hiszen mindnyájunk közös érdeke, hogy valóban kiművelt embereket neveljenek „hitre, szép életre, jóra”, akik majd átvehetik a stafétát a mai vezetőktől, amikor eljön annak az ideje.

Mindehhez Isten áldását kérem a diákokra, a szülőkre és pedagógusokra, hogy amit ma elkezdenek, segítségével sikeresen be is fejezzék Isten dicsőségére és mindenki test-lelki javára, az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek nevében! Ámen.

Jó munkát és sok kegyelmet! Isten áldja Önöket!

Szatmárnémeti, 2020. szeptember 15.

+Jenő püspök