Nincs kategorizálva

A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum vezetése sikeres, eredményekben gazdag tanévet kíván minden diáknak, szülőnek és tanárnak!

Hálásak vagyunk Istennek, és nagyra értékeljük iskolai közösségünk minden tagjának az elmúlt fél esztendőben tett erőfeszítését. Ennek köszönhetjük, hogy az eddigi akadályokon sikeresen felülkerekedtünk mindannyian, most pedig reménnyel és lelkesedéssel tekinthetünk az előttünk álló időszakra. E hittel párosuló felelős magatartás biztat arra, hogy bele merjünk vágni mi, nevelők önökkel, szülőkkel és gyerekeikkel együtt ennek a rendkívüli helyzetben induló tanévnek. Az ismeretlen jövő mindannyiunkat le akar bénítani, de Istenben bízva és másokért élő emberekként egymást segítve képesek leszünk megtalálni a céljaink felé vezető utakat.

A 2020-2021-es tanévet szeptember 14-én kezdjük. Intézményünk a zöld forgatókönyvet (S I) fogadta el, amely hagyományos oktatást jelent a diákok és a tanárok fizikai jelenlétével, a higiéniai körülmények és fizikai távolság betartásával. A védőmaszk viselése kötelező, ennek beszerzéséről egyénileg gondoskodik mindenki. Kérjük a diákokat és szülőket, hogy figyelmesen olvassák el, és tartsák be a továbbiakban ismertetett óvintézkedéseket!

Az osztályfőnöki órákon a diákok még részletesebb információkat fognak kapni a járványügyi intézkedésekről, az iskola által elfogadott forgatókönyvről, az órarendről, az iskolai élet változásáról, a járvány idején érvényes napi rutinról. A szabályokat, ha szükséges, folyamatosan frissítjük, és a diákokat, szülőket ezekről majd tájékoztatjuk. Az idei tanévtől kezdődően a jegyeket és a hiányzásokat elektronikus naplóba is bevezetik a tanárok. A jegyekről és a hiányzásokról a szülők azonnali értesítéseket kapnak. Az elektronikus napló használatát online szülői értekezletek keretében mutatják be az osztályfőnökök és tanítók. 

A tanévnyitó programja

A tanévnyitó napján fél órával iskolakezdés előtt nyitjuk ki az iskolát.

Előkészítő osztály: A tanévnyitó ünnepség az óvoda udvarán 9:30 órakor kezdődik. Szeretettel kérjük a szülőket, hogy minden előkészítős diákot egy szülő kísérjen el.

V. osztály: A tanévnyitó ünnepség a parkudvaron 9:00 órakor kezdődik. A szülők és a diákok a Lovinescu utca felőli udvar kapuján jönnek be az iskolába. Szeretettel kérjük a szülőket, hogy minden diákot egy szülő kísérjen el.

 

I-VIII. osztályok: A tanévnyitó osztályfőnöki órák az osztálytermekben 9:00 órakor kezdődnek.

A diákok a Lovinescu utca felőli könyvtár bejáratnál jönnek be az iskolába.

IX–XII. osztályok: A tanévnyitó osztályfőnöki órák az osztálytermekben 11:00 órakor kezdődnek.

IX–XI. szakiskolai osztályok: A tanévnyitó osztályfőnöki órák a szakoktatás épületében 9:00 órakor kezdődnek az osztálytermekben.

Konviktus: A szobák elfoglalásának időpontja: 2020. szeptember 13., délután 17:00 és 20:00 óra   között. A befizetés 2020. szeptember 21- én lesz a Konviktusban.

A szeptemberre befizetendő összeg 219 lej.

 

Járványügyi rendelkezések

 1. Hám János Óvoda

A COVID-19-járvány miatt kialakult különleges helyzetre való tekintettel a Hám János Óvoda Rendszabályzata a járvány megszűnéséig érvényben maradó kiegészítésekkel bővül az alábbiak szerint:

Az épületben mindenki számára kötelező a védőmaszk viselése.

Az épületben mindenki számára kötelező az 1,5 méteres távolság betartása.

 A gyermekek érkezésére vonatkozó előírások

A gyermekeket 7:30 és 8:30 között fogadjuk a következő program szerint:

A épület (Gabriel Georgescu utca):

7:30 – 7:45  – kicsi német csoport

7:45 – 8:00  – közép német csoport

8:00 – 8:10  – közép magyar csoport

8:10 – 8:20  – nagy magyar csoport

8:20 – 8:30  – nagy magyar+ csoport

B épület (Ana Ipătescu utca):

7:30 – 7:45  – előkészítő osztály

7:45 – 8:00  – nagy német csoport

8:00 – 8:15  – nagy német+ csoport

8:15 – 8:30  – kicsi magyar csoport

 

A szülők nem léphetnek be az óvoda épületébe.

A közép- illetve a nagycsoportos gyerekeket az óvodavezető által kinevezett személy fogadja, és figyelemmel követi, míg a gyermek beér a csoport termébe.

A kiscsoportos gyermekeket az óvodavezető által kinevezett személy fogadja és kíséri be a csoportszobába.

 

A gyermekek távozására vonatkozó előírások

A gyermekek 12:00 és 12:30, illetve 15:30 és 17:30 között hagyják el az óvodát a következő beosztás alapján:

B épület (Ana Ipătescu utca):

12:00 – 12:30  – előkészítő osztály

A épület (Gabriel Georgescu utca):

15:30 – 16:00  – kicsi német csoport

16:00 – 16:30  – közép német csoport

16:30 – 17:00  – nagy magyar csoport

17:00 – 17:30  – nagy magyar+ csoport

B épület (Ana Ipătescu utca):

15:30 – 16:00  – kicsi magyar csoport

16:00 – 16:30  – közép magyar csoport

16:30 – 17:00  – nagy német csoport

17:00 – 17:30  – nagy német+ csoport

 

A gyermekeket a csoportszobában készítik elő a hazamenetelhez.

A közép- és nagycsoportos gyermekek az óvodavezető által kijelölt személy felügyelete mellett hagyják el az óvoda épületét, aki figyelemmel kíséri, amíg a szülő átveszi a gyermeket.

A kiscsoportos gyermekek az óvodavezető által kijelölt személy kíséretében hagyják el az óvoda épületét, aki átadja őket szüleiknek.

Az óvoda napirendje szigorúan betartandó! Kivételes esetekben az óvodavezető beleegyezése szükséges!

 

Az étkezésre vonatkozó előírások

A kis- és középcsoportos gyermekek az óvoda ebédlőjében étkeznek a következő beosztás szerint:

A lépcsőház:

8:50 – 9:30/11:50 – 12:30  – kicsi német csoport

8:55 – 9:35/11:55 – 12:35  – közép magyar csoport

B lépcsőház:

8:50 – 9:30/11:50 – 12:30  – kicsi magyar csoport

8:55 – 9:35/11:55 – 12:35  – közép német csoport

A nagy- és nagy+ csoportos gyermekek a csoportszobában étkeznek. Esetükben a reggeli elfogyasztása 9:00 és 9:30 között, az ebédé pedig 12:00 és 12:30 között történik.

 

Az udvar használata

A gyermekek naponta legkevesebb 30 percet töltenek a szabadban – meghatározott program szerint

II. Hám János Líceum

 1. Reggel 7:30 órától kezdődően a diákok két bejáraton mennek be az iskolába: az I-VIII. osztályosok a könyvtár felőli bejáratnál (Eugen Lovinescu), a középiskolás diákok a főbejáraton (1 Decembrie 1918/2) érkeznek az iskola épületébe. Az iskolából való távozás a főbejáraton történik. A szakiskola diákjai 7,30 órától a Mihai Eminescu utca 1. főbejáraton mennek be a szakiskolába.
 2. Az épületben mindenki számára kötelező a védőmaszk viselése. A diákok és alkalmazottak egészségének érdekében mindenkinek gyakran kell fertőtlenítenie a kezét.
 3. Az épületben mindenkinek be kell tartania az egymás közötti 1,5 méteres távolságot.
 4. A tanórák 55 percesek, a szünetek 5 percesek. A tanórák alatt 10 perces rekreációs időt lehet tartani. A rekreációs időt és az uzsonna elfogyasztásának időpontjait külön órarendek szabályozzák!
 5. Az uzsonna elfogyasztása órarend szerinti beosztással történik kizárólag az iskola udvarán, tanári felügyelettel! Az udvaron is mindenkinek be kell tartania az egymás közti 1,5 méteres távolságot, az osztályok kizárólag a kijelölt területeken tartózkodhatnak. A két iskolaudvaron egyszerre max. 4 osztály tartózkodhat.
 6. Ajánlatos az osztálytermekben minél gyakrabban szellőztetni.
 7. A kijelölt, jelzett menetirányokat kötelező betartani!
 8. A fokozott biztonság érdekében az iskolás tanulók szülei az iskola területén nem tartózkodhatnak, kivételt képez a sürgős ügyintézés a titkárságon.
 9. Az elemi osztályos diákokat a tanítási nap végén a tanítók a sportudvarra kísérik, ez a találkozási pont (minden osztálynak saját kijelölt területtel), ahol átadják a gyermekeket a szülőknek.
 10. A jegyeket a szaktanárok elektronikus naplóba vezetik. A jegyek papír alapú naplóba vezetése meghatározott órarend szerint történik. Osztályterembe naplót bevinni nem lehet, a jegyek naponkénti beírása tehát saját füzetbe és elektronikus naplóba történik.
 11. Járvány ideje alatt a könyvtárból nem lehetséges könyvet / dokumentumot kölcsönözni.

 

III. Hám János Szakiskola

 1. A líceum épületére vonatkozó járványügyi intézkedések a szakiskola épületére is érvényesek.
 2. A szakiskola diákjai 7:30 órától a főbejáraton (Mihai Eminescu utca 1.) mennek be a szakiskolába.
 3. Mivel az éttermekben szakmai gyakorlatot nem lehet végezni, ezért minden szakirányú tevékenység áttevődik az iskolába, ezekre délután kerül sor.

 

IV.Szent Alajos Konviktus

A COVID-19-járvány miatt kialakult különleges helyzetre való tekintettel a Szent Alajos Konviktus Rendszabályzata a járvány megszűnéséig érvényben maradó kiegészítésekkel bővül az alábbiak szerint.

 1. Az épületben mindenki számára kötelező a védőmaszk viselése, kézfertőtlenítő használata érkezéskor, étkezések előtt és után, a mosdókban, illetve a folyosókon. A diákok és alkalmazottak egészségének érdekében mindenkinek gyakran kell fertőtlenítenie a kezét.
 2. Az épületben zárva tart a tanuló (könyvtár), a sportterem, a tévészoba és minden közösségi tér, kivéve a kápolnát. A kápolna nyitvatartását a napirend rögzíti.
 3. A konviktus épületében mindenkinek be kell tartania az egymás közötti 1,5 méteres távolságot.
 4. A járvány ideje alatt a szerdai kimenő lehetősége megszűnik.
 5. A szobákban az asztaloknál egyszerre két diák tanulhat.
 6. A bentlakók kizárólag a konviktusban elkészített ételeket fogyaszthatják.
 7. Az étkezés egyszer használatos evőeszközökkel történik.
 8. A járvány idején ajánlott hétfő reggel megérkezni a bentlakásba.
 9. Ajánlatos a szobákban minél gyakrabban szellőztetni.
 10. Péntek reggel minden diák hideg reggelit kap úticsomaggal.
 11. A fertőzések elkerülése végett megszűnnek az ebéd utáni kimenők.
 12. A késői ebéd lehetősége megszűnik.

Kérjük a kedves szülőket, hogy minden esetben írásban, a secretarham@gmail.com e-mail címen tájékoztassák az iskolát, ha gyermekük betegség vagy betegség gyanúja miatt távol marad.

 

Ádámkó István Csaba, Igazgató

Csapó Ilyés Attila, Ig. helyettes

Pakot Géza SJ, Spirituális