Iskolán kívüli tevékenység

Örömmel tájékoztatjuk mindazokat, akik segíteni szeretnének a személyi jövedelemadójuk 2 illetve 3,5%-ának felajánlásával (egyetlen formanyomtatvány kitöltésével), hogy az 227/2015-ös törvény 79. és 82. cikkelyeinek 6-os bekezdése, illetve 102. cikkelye lehetővé teszi Egyesületünk ilyen módon történő támogatását. Ezért szólítjuk meg Önt is, és kérjük, Egyesületünkön (Pax Egyesület/Asociaţia Pax) keresztül segítse iskolánk oktatásának és nevelésének ügyét.

A Pax Egyesület támogatásáról szóló nyilatkozatot (Asociația Pax, adószáma 6251702, számlaszáma: RO92RNCB0221043051340001) kérjük, hogy juttassa el az iskola titkárságára 2020. június 15-ig,feltüntetve azon az Ön nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és aláírását (lásd a nyomtatványon: I. Date de identificare ale contribuabilului; III (2) Susţinerea unei entităţi nonprofit / unități de cult;  Semnătură contribuabil).

Köszönet mindazoknak, akik tavaly is támogattak bennünket! A bankszámlánkra befolyt támogatásokból (12.277 lej) 54 diák számára biztosítottunk tanulmányi ösztöndíjat (4.410 lej).

Az idei tanév során a szakiskola udvarára multifunkcionális sportpályát építettünk. A líceumban további osztálytermek padlóburkolatát cseréltük ki, óvodánk és a konviktus számára udvari sporteszközöket vásároltunk.

Terveink között szerepel a szakiskola számára didaktikai eszközök vásárlása. A líceumban új informatikai szaktanterem kialakítása és felszerelése. Óvodánkban metodikai szakterem kialakítása.

 

Köszönettel,

Ádámkó István Csaba

Igazgató

A nyomtavány ezen a linken elérhető!