Iskolán kívüli tevékenység

A kormányrendelet értelmében a megszokott hagyományos tanítás ebben a tanévben nem folytatódik. Az online oktatás a tervezetnek megfelelő módon fog zajlani a tanév zárásáig. Igyekszik mindenki megoldani a felmerülő problémákat, annak érdekében, hogy sikerüljön mindenkit lezárni ebben a tanévben.

Az elemi osztályoknak, az V-VII. osztályoknak, illetve a IX-XI. osztályoknak a tanév június 12-én zárul. A második félévi és évvégi bizonyítványokat a gyerekek és a szülők elektronikusan (email) fogják megkapni a tanítótól/osztályfőnöktől. A jegyek, zárások bevezetésére az ellenőrzőkbe a következő tanév elején kerül sor.

A VIII. osztályosok a tanévet június 5-én zárják. Számukra június 2-12. között az iskolában felkészítő órákat szervezünk szigorú egészségügyi feltételek betartása mellett, speciális órarend alapján. A felkészítők engedélyezett időtartama napi 2 óra. Ők a bizonyítványukat a tanév utolsó napján kapják meg (június 5.)

A XII. osztályosok a tanévet május 29-én zárják. Számukra is június 2-12. között az iskolában felkészítő órákat szervezünk, speciális órarend alapján. Az ő esetükben a felkészítők engedélyezett időtartama napi 3 óra. Ellenőrzőjüket június 5-én kapják meg.

A XI. szakosztályok is részt vehetnek a június 2-12. között szervezett iskolai felkészítőkön, a záróvizsgájukhoz szükséges dolgozatok elkészítésének érdekében. A felkészítőket speciális órarend szerint tartjuk!

A pedagógusok a továbbiakban is tartják a kapcsolatot a diákkal/szülővel, hogy a távoktatás során adott értékelés az ő/ők jóváhagyásával történjen. Lehetősége van minden diáknak, egyeztetve az oktatóval, plusz feladatokat igényelni, annak érdekében, hogy minél jobban tudja zárni ezt a félévet.

Amennyiben egy tanuló szeretné az iskolában maradt holmiját elvinni, ezt megteheti május 25. és 29. közötti periódusban. A Szent Alajos Konviktusból az ottmaradt holmikat június 1-5. között vihetik el a diákok. A holmik  elvitelét illetően (Iskola, Konviktus) előjegyzést, időpontot kell kérni az iskola titkárságán, a következő telefonszámon: 0261-717180. Annak érdekében, hogy be tudjuk tartani az egészségügyi és procedurális előírásokat, ha valamilyen okból kifolyólag be kell jönni az iskolába (pl. igazolás) ez a titkársággal történt előzetes egyeztetés (0261-717180) után jöjjön létre. Az iskola titkárságán naponta 9-13 óra között van lehetőség ügyintézésre. Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy az iskolában a maszk viselete kötelező.

Egyelőre a vizsgákra való beiratkozások periódusa és módszere nem ismert. Bármilyen új információt vagy változtatást időben közlünk!

Köszönjük a megértést és az együttműködést!

Ádámkó István Csaba

Igazgató