Rendezvények

HOGYHA…
• vidám és tartalmas csoportos együttjátszásra vágysz,
• érdekel a színjátszás és fejleszteni szeretnéd azokat az önkifejező képességeidet, amelyekkel nem csak a színpadon, de a mindennapokban is magabiztosabban boldogulsz,
…AKKOR GYERE ÉS „PRÓBÁLD KI MAGAD”!

Első ismerkedő foglalkozás március 25-én, szerdán 3 órakor az iskola dísztermében, ahol eldöntheted, hogy hogyan éreznéd magad olyan játékok, gyakorlatok és persze a társaid társaságában, amelyekben önmagadról és a környezetedről tanulhatsz a fantáziád, a játékkedved és a jókedved segítségével.
A további foglalkozások időpontját a jelentkezők igényeinek figyelembevételével tervezzük meg.
Rövid ismertető a drámafoglalkozásokról szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak
A drámajáték szakkör egy műhelymunka. Olyan csoportos, a résztvevők megjelenítő és önkifejező játékára, személyes tapasztalatára és kommunikációjára építő foglalkozás, amely a személyiségformáló és közösségépítő folyamatokat segíti elő.

Kreativitást előcsalogató, felszabadító, tartalmas kikapcsolódást ígér, amelyben a résztvevők a korosztályukat érintő témákkal és kérdésekkel találkoznak (társas kapcsolatok, önismeret, önkifejezési magabiztosság gyakorlása, a környezetünkkel való viszonyunk, kommunikáció, stb.).
Mindeközben olyan képességeiket kamatoztatják, amelyek gazdagítják személyiségüket, segítik őket a szocializálódás folyamatában.

Néhány kibontásra kerülő téma, fejlesztendő képesség:
• a környezetünk megismeréséhez és feldolgozásához kapcsolódó képességek fejlesztése( érzékszervi fejlesztés,koncentráció, figyelem fenntartása, a memória , a fantázia, az emlékezés fejlesztése)
• önismeret, társismeret(belső értékeink, tulajdonságaink, erősségeink, empátia, bizalom, önbizalom)
• kommunikációs képességek fejlesztése(kifejező, tiszta beszéd és érthető megnyilvánulás, kooperáló attitüd, mások kommunikációjának helyes értelmezése, testbeszéd)
• az önkifejezéshez, a szinpadi megjelenítéshez, de a mindennapi magabiztos fellépéshez is szükséges képességek fejlesztése ( mozgásügyesítés, rögtönzési képességek fejlesztése, beszédművelés, színpadi tér használata, hatásos és magabiztos önkifejezés)
• a különböző korosztályokat érintő erkölcsi, társadalmi és emberi problémahelyzetek kibontása szituációs gyakorlatokkal a barátság, társválasztás, másság, család, őszinteség, döntési helyzetek, pozitiv emberi értékek, közösségi konfliktusok, szabályok, stb. témakörökben.
• a csoport képességeinek figyelembevételével színpadi előadás létrehozása és improvizációkra épülő játékos műsorokban való részvétel
• A drámacsoport irányítója Márk-Nagy Ágota, aki a színházi rendezői szak elvégzése után a szatmári „Harag György” Társulat rendezője volt, majd a Magyar Drámapedagógiai Társaság továbbképzésén tanult drámapedagógiát. Drámajáték-vezetői képességeit az utóbbi években több szatmári iskola drámacsoportjaiban, az erdődi Integretto Oktatási Központban valamint az Erdélyi Kárpát Egyesület környezetnevelési programjaiban gyakorolta.

 

A programot a BGA Alap támogatásával valósítjuk meg!