Iskolán kívüli tevékenység

Tisztelt Szülő!

Örömmel tájékoztatjuk mindazokat, akik segíteni szeretnének a személyi jövedelemadójuk 2%-ának felajánlásával, hogy az 227/2015-ös törvény 79. és 82. cikkelyeinek 6-os bekezdése, illetve 102. cikkelye lehetővé teszi Egyesületünk ilyen módon történő támogatását. Ezért szólítjuk meg Önt is, és kérjük, Egyesületünkön (Pax Egyesület/Asociaţia Pax) keresztül segítse iskolánk oktatásának és nevelésének ügyét.

A Pax Egyesület támogatásáról szóló nyilatkozatot (Asociația Pax, adószáma 6251702,számlaszáma: RO92RNCB0221043051340001) kérjük, hogy juttassa vissza az osztályfőnökhöz 2019. március 5-ig,feltüntetve azon az Ön nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és aláírását (lásd a nyomtatványon:I. Date de identificare ale contribuabilului; III (2) Susţinerea unei entităţi nonprofit / unități de cult;  Semnătură contribuabil).

Köszönet mindazoknak, akik tavaly is támogattak bennünket! A bankszámlánkra befolyt támogatásokból (16.304,38 lej) 45 diák számára biztosítottunk tanulmányi ösztöndíjat (4.440 lej). Az idei tanév során kicseréltük 3 osztály padlóburkolatát, energiatakarékos lámpatesteket szereltünk fel, új multimédiás eszközöket vásároltunk.Óvodánkban 2 csoport termét kifestettük, valamint felújítottuk az óvoda épületében az előkészítő osztály termét.

Terveink között szerepela szakiskola második emeleti felújításának befejezése, multifunkcionális sportpálya megépítése. A líceumban további osztálytermek padlóburkolatának cseréje, óvodánk számára udvari sporteszközöket szeretnénk vásárolni, a konviktusban pedig multifunkcionális sportpálya kialakításáttervezzük.

 

Köszönettel,

Ádámkó István Csaba

Igazgató

 

A nyomtatvány itt letölthető!