Nincs kategorizálva

A 2018-2019-es tanévben a tanintézmény a leendő IX. osztályos diákok számára két elméleti és két szakosztályt indít. Az elméleti oktatást választó diákok teológia – intenzív idegen nyelv vagy természettudományok – intenzív idegen nyelv szakos osztályokba iratkozhatnak.

Teológia – intenzív idegen nyelv szakon a helyek száma 28, beiratkozni 2018. május 14-15-én lehet az iskola titkárságán. A beiratkozott diákoknak 2018. május 17-én 15 órakor írásbeli vizsgát kell tenniük hittanból. A felkészüléshez a tételsor letölthető az iskola honlapjáról, a www.hamjanos.ro oldalról. Az írásbeli vizsgát követően május 17-én 16 órától felvételi beszélgetésre kerül sor az iskola spirituálisával. Az itt felmerülő kérdések a diákok tanulási szokásaira, eredményeire, szabadidős tevékenységeire, egyházhoz való viszonyára, az iskolaválasztás motivációira, elképzeléseire irányulnak.

A természettudományok – intenzív idegen nyelv szakos osztály ugyancsak 28, a nyelv szerinti választásnak megfelelően 14 intenzív angol nyelvi képzést és 14 intenzív német nyelvi képzést kínáló hellyel indul. A jelentkezés és felvétel a természettudományok – intenzív idegen nyelv szakos osztályba a minisztérium által szervezett számítógépes rendszer alapján történik.

A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban működő szakoktatás 2018-2019-es tanévre szóló kínálata egy elektronika-automatizálás és egy közélelmezés-turizmus szakos osztály 28-28 hellyel. Mindkét képzés időtartama 3 év, formája pedig nappali rendszerű. Közélelmezés-turizmus szakon belül 14 helyet a pincér, és 14 helyet a szakács szakirányt választó beiratkozók foglalhatnak el.

A szakiskolai osztályokba jelentkezők felvétele az általános iskolában elért tanulmányi eredmények átlaga és a képességvizsgán elért jegyek átlaga alapján történik. Túljelentkezés esetén román és magyar nyelvből kommunikációs kompetenciavizsgát tartanak.

A beiratkozás lépései:

2018. június 15., 18. és 19-én történik a beiratkozási lapok leadása a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum titkárságán, 2018. június 25-én túljelentkezés esetén kerül sor a kommunikációs kompetenciavizsgára a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban, majd 2018. június 29-én a felvételt nyert diákok névsorának kifüggesztésére. A felvételt nyert diákok 2018. július 3-4-én adják le a beiratkozáshoz szükséges irataikat a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum titkárságán.