Iskolán kívüli tevékenység

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és az életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” Prof. Dr. BagdyEmőke, a Boldogságóra program fővédnöke

Tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez.

A Boldogságórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a JobbVeled a Világ Alapítvány szervezésében Bagdi Bella, az alapítvány elnöke. Az Alapítvány egyik kiemelt  küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.

A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum benevezett Boldogságóra programba, iskolánk vezetősége támogatta pedagógusait ebben. A pályázaton azon intézmények vehettek részt, melyekben legalább egy csoport a tanévben a kijelölt feladatot megvalósította. Intézményünk vállalta, hogy a 2017/2018-as tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak boldogságórát a Boldogság Intézet által felajánlott oktatási csomag felhasználásával, és az egyes  tevékenységek beszámolóit  a boldogsagora.hu honlapra feltöltik.

Pedagógusaink lelkesen kezdték el a boldogságórák témáinak feldolgozását, így ebben a tanévben iskolánk  megkaphatta a Boldog Iskola címet.