Rendezvények

2017. június 14-én 8 órakor a Kálvária templomban tartotta a Hám János Líceuma már hagyományosnak számító díjazó ünnepségét, az Évi Oklevelek átadását. Az esemény keretében azokat a diákokat jutalmazták, akik a tanév során megyei, országos illetve nemzetközi versenyeken, vetélkedőkön kiemelkedőeredményeket értek el. Ebben a tanévben 179 oklevelet adtak át a különféle megyei, országos és nemzetközi tantárgyversenyek győztesei számára. A kimagasló teljesítményt nyújtó diákok értékes könyvjutalmakban is részesültek. Ezt követően került sor az idei tanév Sportnapjára, az egész iskola apraja-nagyját megmozgató közkedvelt eseményre a Dinamo pályán és az ifjúsági tábor területén.

A tanév utolsó napja, 2017. június 15-e  az osztályfőnöki órák keretében történő bizonyítványosztással  indult, majd ezt követte 9 órakor a Kálvária templomban tartott ünnepi hálaadó szentmise és tanévzáró ünnepség. A hálaadó szentmisét Nm. Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök pontifikálta, szentbeszédet mondott Ft. Pakot Géza SJC spirituális atya. A szentmise után Ádámkó István Csaba igazgató jutalmazta a iskolai élet különféle területein aktív, tevékeny diákokat: a Diáktanács, a Színjátszó-csoport és a Harmonia kórus tagjait, a román tábort szervező diákokat, az iskolarádiót egész évben működtető tanulókat.

A diákok jutalmazása után oklevélben részesültek azok a szülők és tanárok is, akik részt vettek a családi életre nevelés programban és aktív tagjai az Adsonatum Szülőegyesületnek. Szintén oklevelet vehettek át az iskola munkáját segítő és támogató püspökségi alkalmazottak, a diákok testi épségéről gondoskodó iskolaorvos és asszisztens, valamint a focicsapatok lelkes edzői.

Ezt követte a tanulmányi oklevelek ás könyvjutalmak átadása a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok számára, majd az iskola vezetősége a tanárok munkáját is megköszönte. Nm. Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök megköszönte a tanárok munkáját és  a pedagógusoknak szóló elismerő okleveleket, könyvjutalmakat adott át.

Ez az alkalom nyújtott ünnepélyes keretet a PAX ösztöndíjak átadására is, amelyet azok a diákok érdemeltek ki, akik az iskolai és plébániai tevékenységekben aktív módon vettek részt, iskolánkívüli eseményekbe kapcsolódtak be, vagy kiemelkedő eredményeket értek el különböző versenyeken. Az idei tanévben 4080 Ron került kiosztásra, melyre 50 diák pályázott és 45 érte el a szükséges minimális 50 pontot az erre megszabott pontrendszerben.

A legkimagaslóbb eredmények honorálására a Hám János Líceum vezetősége, a Hám család tagjai valamint a Római Katolikus Püspökség képviselői immár harmadik alkalommal adták át a MAGIS díjat. A magis szó az ignáci lelkiség egyik kulcsfogalma. Szó szerinti és átvitt jelentése is ez:

„Többet, jobban, Isten dicsőségére! ” A díjat évente két diák és egy tanár kapja: azok a diákok, akik a humán és reál tárgyak területén rendkívüli eredményeket értek el, illetve egy olyan tanár, aki az adott tanévben odafigyelésével, tudásával példaértékűen segítette a diákok munkáját, teljesebb emberré válását. Az idei év díjazottjai: Scheitli Krisztina, X.B és Hutzel Levente XI.B osztályos diákok, akik díszoklevélben és 400 Ron pénzjutalomban részesültek. Tanárként Sas-Marinescu Adriana vehette át a kitűntetést, aki a kezdetektől figyelemmel kísérte, lelkiismeretes munkájával segítette a Hám János Líceum születését és fejlődését. A MAGIS díj számára egy díszoklevélből és 1500 lej pénzjutalomból állt.

A tanévzáró ünnepség záróakkordjaként az iskolaigazgató kihirdette a vakációt, lezárta a 2016/2017-es tanévet.