Rendezvények

Az idei tanévben másodszor nyitotta meg kapuit a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum a középiskolai oktatás iránt érdeklődő nyolcadikos diákok és kísérőik előtt. Az iskolánkban induló szakosztályokat bemutató Mesterségek Napja után, az elméleti képzést megcélzó nyolcadik osztályosok számára mutatták  be a Hám János Líceumot az iskola diákjai és vezetősége. A város és a megye 15 magyar tanintézményének diákjai nyerhettek betekintést az iskola életébe, programjaiba.

A vendégfogadók, javarészt diáktanácsunk lelkes tagjai, örömmel mutatták meg tevékenységeik fő helyszíneit: az imatermet, a dísztermet, a laptopokkal felszerelt informatika labort, az impozáns könyvtárat. Olyan nagy ez az iskolakönyvtár! Öröm lenne ősztől ide járni!” – jegyzi meg a látottak alapján egy látogató. De olyanok is vannak, akiket nem a könyvtár, hanem a jól felszerelt tornaterem, vagy a gumiszőnyeggel borított korszerű sportudvar hoz lázba. A parkosított udvar hangulata a kültéri padoknak köszönhetően az alternatív szabadtéri rendezvényeknek is kedvez.

Idén tehát először négy párhuzamos osztályba jelentkezhetnek a diákok, két elméleti és két szakképzést nyújtó osztályba.

A humán profilú: teológia – intenzív idegen nyelv (angol) osztályba jelentkezőknek hittan képességvizsgát kell tenniük, ehhez a tételsor az iskola honlapjáról tölthető le. A reál profilú: természettudományok – intenzív idegen nyelv osztályba jelentkezők a számítógépes elosztásnak megfelelően nyerhetnek felvételt. Az eddig is ismert elméleti szakok mellett a következő tanévben már az autómatizálás elektronikai műszerész, valamint a pincér és szakács szakoktatásban is kipróbálhatják magukat a Hám János Líceumot választó fiatalok. Az intézmény magas színvonalú oktatást kínál, amelyet korszerű technikai felszerelés is segít, például már 14 osztályteremben működik interaktív tábla, melyekhez laptop és vetítőgép is csatlakozik, ugyanakkor a szakoktatás kapcsán újabb bővítéseket tervez az iskola. A különböző tantárgyakhoz kötődő versenyeredmények és az intézményben folyó tehetséggondozó tevékenység elismeréseként az iskolában 2014. szeptembere óta működő Tehetségpont kitüntetésben részesült, elnyerte a magyar kormány által jegyzett Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Az elismerést leginkább a matematikaoktatás eredményei (számos országos és nemzetközi verseny díja), a hittan tantárgyversenyek országos díjai, a magyar nyelv és irodalom terén mutatkozó kiemelkedő sikerek, a művészeti nevelés megvalósításai (iskolai zenekar, kórus, képzőművészeti alkotások) valamint a megyei és erdélyi sportversenyeken elért kitűnő helyezések eredményezték. Az oktató-nevelő munka hatékonyságát a Pax Egyesület is segíti, melynek célja a katolikus oktatás és nevelés anyagi alapjainak megteremtése. Legutóbbi nyertes pályázatainak keretében például 60 kerékpárt vásároltak az iskola számára, multifunkcionális gumiszőnyeges sportburkolatot építettek Szokondon, és felújították a Szent Ignác lelkigyakorlatos házat. Mindezek mellett a Pax Egyesület jóvoltából a Hám János Líceum minden évben tanulmányi ösztöndíjjal jutalmaz számos diákot.

A vendégfogadó diákok szívesen mesélnek saját tapasztalataikról, arról is, hogy annak idején ők miért ezt az iskolát választották.

A látogatók között van, akit a családias hangulat, egyeseket – főleg a fiúkat – a sportolási lehetőségek, az iskola foci- vagy kosárlabdacsapatába kerülés lehetősége ragad meg leginkább, van, akit a kórus vonz, másoknak az tetszik, hogy lehet internetezni a könyvtárban, és többen felfigyelnek arra, hogy a Hám Jánosban különösen fontosnak tartják a személyes odafigyelést. Van, akit a díszteremben vetített iskolafilm győz meg arról, hogy „jól szervezett az élet a Hám Jánosban”. Érdeklődve hallgatják, hogy milyen állandó tevékenységeket szerveznek az iskolában, szóba kerülnek a gólyabálok, a farsangi mulatságok, a szalagtűzők, a karácsonyi ünnepségek, a Hám János Napok, a Sportnap, az iskola saját kezdeményezésű versenyei: a zenei verseny, az országossá nőtt Vidám Versek Versmondó Versenye és a Hám János Focikupa. Külön szó esik a lelki életet szolgáló tevékenységekről, az iskolai lelki napokról, a konviktusban, a szokondi lelkigyakorlatos házban vagy az erdődhegyi Helga Winter Házban minden osztály számára megszervezett lelki napokról, az évkezdés és évzárás, valamint a nagyobb ünnepek közös szentmiséiről, a templomi szolgálat és a hivatástisztázás lehetőségeiről, a szeretetszolgálati gyakorlatról, és az egyéni lelki beszélgetések és gyónások lehetőségeiről.

A Hám János diákjai röviden vázolják az iskolában működő csoportok tevékenységét is, az önkéntes csoportok, a Hám Rádiót szerkesztő iskolarádiósok, a diákszínjátszó csoportok, az iskolaújságot szerkesztő csapat és az iskolafotósok munkáját.

A mozgalmas nap, a gondos előkészületek és az igazi csapatmunka meghozza a várt eredményt, s a legnagyobb elismerést:

,,Sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Itt mindenki olyan barátságos. Alig várom, hogy ide járhassak!” – vallja az egyik leendő kilencedikes. A vendégek az induló osztályokkal kapcsolatos konkrét információkkal gazdagodva, és az iskola szellemiségét egy pillanatra átérezve összegzik tapasztalataikat, vendéglátóik pedig abban bíznak, hogy ősszel sok ismerős arcot látnak majd viszont az iskola folyosóin. Addig is útravalóul mindenki kap valami lényegeset, amit így fogalmaz meg távozófélben egy diák:

,,Nagyon tetszett a hangulat, amely körülvett, és az a fajta kedvesség, amely felénk sugárzott!”