Nincs kategorizálva

 

KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból
2016. május 19-20. – A beiratkozási űrlap (fisa) mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik képességvizsgát kell tegyenek Római Katolikus Hittanból
2016. május 23-24. – Beiratkozás a hittan képességvizsgára
2016. május 25,

15 óra

– Felkészítő a humán profil: teológia-intenzív idegen nyelv osztályba jelentkező diákok számára hittanból (VI. osztály terme)
2016. május 27. – A hittan képességvizsga lezajlása: – 14 óra írásbeli vizsga

                                                                    – 15 óra szóbeli beszélgetés

2016. május 30. – A képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások beadása.
2016. május 31. – A végleges eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók névsorának továbbítása a megyei vizsgáztató bizottságokhoz.

-A felvett tanulók névsorának jóváhagyása azon líceumok/osztályok esetében, amelyeknél a képességpróbát tartották. A névsor kifüggesztése a tanintézményben.

– A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási űrlapnak (fisa) kiadása.

– A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

 

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) –

Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.)

 

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. osztály

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.)

A szentségekről általában: – a hét szentség felsorolása, osztályozása;

       – Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) Bűnbocsánat: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 Segédanyag a hittan képességvizsgához itt található!

A képességpróbán felvett tanulók beiratkozásához szükséges iratok:

  1. Bizonylat a V-VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos átlag (média), valamint a magaviseleti jegy.
  2. Igazolás – az országos képességfelmérőn elért eredményekről és annak átlagáról (VIII.oszt.) jegyeivel
  3. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben.
  4. Orvosi igazolások (adeverinţă medicală, adeverintă de vaccinări)
  5. Születési igazolvány – másolata (Certificat de naștere)
  6. Plébánosi ajánlás
  7. Személyazonossági igazolvány – másolata (akinek már van!)

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2016. május 19-20. – A beiratkozási űrlap (fisa) mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgát kell tenniük.
2016. május 23-24. – A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.
2016. május 25-28. – Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból).
2016. május 30. Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése. Óvási lehetőség.
2016. május 31. Az anyanyelvi próba végleges eredményének kifüggesztése.

 

 II.szesszió

2016. július 20. – Beiratkozás a hittan képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2016. július 22,

10 óra

A hittan képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
2016. július 23. – A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása.

– A felvett tanulók beírása.

– A fel nem vett tanulók iratainak kiadása.

 

 

III. szesszió

2016. augusztus 29. – Beiratkozás a hittan képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2016. aug. 30,

10 óra

A hittan képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

– A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

  1. május 9.

Ádámkó István Csaba

Igazgató