Rendezvények

A 2015/2016-ös tanévben 53 diák nyújtott be pályázatot a Pax Alapítványhoz: 11 elemi iskolás, 24 általános iskolás és 18 középiskolás diák.

A Pax ösztöndíj elbírálásának kritériumai:

  1. tanulmányi átlag
  2. osztályfőnöki ajánlás
  3. plébánosi ajánlás
  4. iskolán kívüli tevékenységek, aktív részvétel az iskola életében

A különböző tevékenységeken elért eredményeket a diákok oklevelekkel, vagy a felelős szaktanár aláírásával igazolták. Minden egyes kritérium, tevékenység, meghatározott pontértékkel rendelkezett, és ezeket összeadva született meg a végső pontszám.

Akiknek köszönettel tartozunk:

– Szatmári Római Katolikus Püspökségnek

– Pax – katolikus oktatásért és nevelésért- Egyesületnek

– Néhai Cserháti István atyának

– Azoknak a szülőknek, akik felajánlották és felajánlják jövedelemadójuk 2% -át egyesületünknek

– Mindenkori támogatóinknak

A 2015/2016-os tanévben a Pax ösztöndíj összértéke 4680 lej. Az 53 pályázóból 51 pályázó ért el magas pontszámokat, így ők pontszámaiknak megfelelően különböző összegű ösztöndíjban részesültek.

Az ösztöndíjakat Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök atya adta át a diákoknak.