Rendezvények

Örömmel tájékoztatjuk mindazokat, akik segíteni szeretnének a személyi jövedelemadójuk 2 %-ának felajánlásával, hogy az 571/2003-as törvény 57. cikkelyének 4-es bekezdése lehetővé teszi Egyesületünk ilyen módon történő támogatását. Ezért szólítjuk meg Önt is, és kérjük, Egyesületünkön (Pax Egyesület/Asociaţia Pax) keresztül segítse iskolánk oktatásának és nevelésének ügyét.

A Pax Egyesület támogatásáról szóló nyilatkozatot (Asociatia Pax,  adószáma 6251702, számlaszáma: RO92RNCB0221043051340001) kérjük, hogy juttassa vissza az osztályfőnökhöz 2016. április 20-ig, feltüntetve azon az Ön nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és aláírását (lásd a nyomtatványon: I. Date de identificare ale contribuabilului; III (2) Susţinerea unei entităţi nonprofit / unitati de cult;  Semnătură contribuabil).

Köszönet mindazoknak, akik tavaly is támogattak bennünket! A bankszámlánkra befolyt támogatásokból (13.742,98 lej) 64 diák számára biztosítottunk tanulmányi ösztöndíjat (5.050 lej). A nyári vakációban felújítottuk a sportudvar burkolatát és felújításra került a földszinti folyosó. Az előkészítő osztályt felújítottuk az óvoda épületében, 2 óvodai csoport termét kifestettük. A Szent Alajos Konviktusban 8 szobát újítottunk fel, festettünk a konyhában, ebédlőben, mosdókban.

Terveink: Az új szabályoknak megfelelően az iskolában megfigyelő és riasztó rendszer korszerűsítését és bővítését tervezzük, óvodánk számára multimédiás eszközöket szeretnénk vásárolni, a konviktusban pedig 10 szoba felújítását tervezzük.

A nyomtatvány itt letölthető! 

Köszönettel,
Ádámkó István Csaba
Igazgató