Rendezvények

A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumhoz kapcsolódó Szent Alajos Konviktus 120 vidéki diáknak ad szállást és nevelési-oktatási támogatást. Célunk, hogy a viédki iskolálból jött diákok olyan környezetben tanuljanak, amely odafigyel a személyes fejlődésükre, megörzi identitáskukat, és olyan érzelmi-fizikai hátteret biztosítsanak a diákoknak, ami megvédi a gyökértelenedéstől. Vidéki magyar tannyelvű diákok felzárkóztatása a szatmárnémeti Szent Alajos Konviktusban c. pályázat célja az volt, hogy segítse a nehéz családi helyzetben lévő, de tehetséges diákokat, akik lakhelyüktől távoli tanintézményben tudják csak folytatni a tanulmányaikat. Értelemszerűen hátrányban vannak ezek a diákok társaikhoz képest, ezért egy olyan támogató rendszert szerettünk volna megvalósítani, tehermentesíti diákokat és azok családját. A 2015-2016-os tanév első felében szeptember 1. és december 18. közötti időszakban 10 diáknak sikerült a bentalakási költségeit részben vagy teljes mértékben fedezni. A tanév elkezdésekor egy pályázatot hirdettünk a bentlakóknak, amelynek célja az volt, hogy a lehető leghatékonyabban válasszuk ki a diákokat. A pályázatban a tanulmányi média mellett szempont volt a diák családi helyzete és magatartása is. A beérkező pályázatokról az intézmény igazgatója, spirituálisa és a pedagógusok közösen döntöttek. A pályázat főb elemei: Három támogatási kategória: tanulmányi átlagnak megfelelően. A sikeres pályázatok száma: három tanulmányi kategóriának megfelelően: III. kategória 7-es átlag felett- 100 Ron, II. kategória: 8.-as átlag felett- 150 Ron, I. 9-es átlag felett- 200 Ron. A pályázat elbírálásának szempontjai: – Kimagasló iskolai eredmény, tanulmányi átlag – osztályfőnöki ajánlás (nem jelent pontozást, kizáró jellegű) – plébánosi ajánlás (nem jelent pontozást, kizáró jellegű) – önkéntes tevékenységek vállalása – Aktív részvétel a Konviktus foglalkozásain (diáktanács, kórus, egyéb szakkörök) – kézzel megírt kérvény. Az eredményhirdetés után a megitélt támogatás mértékében, a Pax Egyesület átvállalta ezeknek a diákoknak a bentlakás költségeit, a megkötött szerződés értelmében 2015 decemberében, egy összegben utalta át a konviktusnak… A diákok visszajelzésre nagyon pozitív volt, hiszen a bentlakásos rendszer összehasonlítva az ingázó rendszerrel sokkal biztonságosabb, jobban segíti a tanulmányi előmenetelt, és a pedagógusok komoly felzárkóztató munkával segítették a diákokat az elmúlt hónapok során. A diákok állandó jelleggel pedagógusi felügyelet mellett tudtak tanulni, étkezésüket és szállásukat modern körülmények között tudtuk biztosítani. Érdemes kiemelni, hogy a program latens célja, volt, hogy ellensúlyozza azt az irányt, hogy az állami támogatás egyedül csak az ingázókat segíti, gyengítve a bentlakásos rendszert. Bízunk benne, hogy évente megújuló pályázati lehetőségekkel tudjuk segíteni a diákokat, hogy a bentlakásos rendszer mellett döntsenek.

Köszönet a

BGA ZRT_kep