Rendezvények

“Tetszik, hogy itt mindenkit egyenlőként kezelnek, senkit nem közösítenek ki, akkor sem, ha nem katolikus” – hallatszik a folyosón ráérősen hömpölygő csoportból egy hang, majd kicsit később egy másik irányból: “Ez a könyvtár gyönyörű!” Ilyen és hasonló véleményektől hangos a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum péntek délelőtt, hisz nyílt nap van: az iskola kitárja kapuit a város és a megye nyolcadikosai előtt. A vendégfogadók maguk is diákok, akik örömmel mutatják meg iskolájukat: az imatermet, a dísztermet, a laptopokkal felszerelt infólabort, az impozáns könyvárat, a tornatermet, de nem hagyják ki a gumiszőnyeggel borított korszerű sportudvart és a parkosított udvart sem, amelynek egy részében a kültéri padoknak, asztaloknak köszönhetően jó időben órát is lehet tartani.

A legtöbb látogatót természetesen az érdekli elsősorban, hogy milyen szakirányú osztályokba lehet jelentkezni, és milyen az iskolában az oktatás. A vendégfogadók tájékoztatása kitér arra is, hogy az induló két kilencedik osztályba hogyan lehet jelentkezni: a humán-teológia osztályba jelentkezőknek hittan képességvizsgát kell tenniük, ehhez a tételsor az iskola honlapjáról tölthető le, a kémia-biológia osztályba jelentkezők azonban a számítógépes elosztásnak megfelelően nyerhetnek felvételt az iskolába. Az iskola diákjainak pedig magas színvonalú oktatást kínál az intézmény, amelyet korszerű technikai felszerelés is segít, például már 12 osztályteremben működik interaktív tábla. Az eredmények magukért beszélnek. A különböző tantárgyakhoz kötődő versenyeredmények és az intézményben folyó tehetséggondozó tevékenység elismeréseként az iskolában 2014. szeptembere óta működő Tehetségpont kitüntetésben részesült, elnyerte a magyar kormány által jegyzett Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Az elismerést leginkább a matematikaoktatás eredményei (számos országos és nemzetközi verseny díja), a magyar nyelv és irodalom terén mutatkozó kiemelkedő sikerek, a művészeti nevelés megvalósításai (iskolai zenekar, kórus, képzőművészeti alkotások) valamint a megyei és erdélyi sportversenyeken elért kitűnő helyezések eredményezték. Az oktató-nevelő munka hatékonyságát a Pax Egyesület is segíti, melynek célja a katolikus oktatás és nevelés anyagi alapjainak megteremtése. Legutóbbi nyertes pályázatainak keretében például 60 kerékpárt vásároltak az iskola számára, multifunkcionális gumiszőnyeges sportburkolatot építenek Szokondon, és sort kerítenek a Szent Ignác lelkigyakorlatos ház felújítására is. Mindezek mellett a Pax Egyesület jóvoltából a Hám János Líceum minden évben tanulmányi ösztöndíjjal jutalmaz számos diákot.

A vendégfogadó diákok szívesen mesélnek saját tapasztalataikról, arról is, hogy annak idején ők miért ezt az iskolát választották.

A látogatók között van, akit a családias hangulat, egyeseket – főleg a fiúkat – a sportolási lehetőségek, az iskola foci- vagy kosárlabdacsapatába kerülés lehetősége ragad meg leginkább, van, akit a kórus vonz, másoknak az tetszik, hogy lehet internetezni a könyvtárban, és többen felfigyelnek arra, hogy a Hám Jánosban különösen fontosnak tartják a személyes odafigyelést. Van, akit a díszteremben vetített iskolafilm győz meg arról, hogy „jól szervezett az élet a Hám Jánosban”. Érdeklődve hallgatják, hogy milyen állandó tevékenységeket szerveznek az iskolában, szóba kerülnek a gólyabálok, a farsangi mulatságok, a szalagtűzők, a karácsonyi ünnepségek, a Hám János Napok, a Sportnap, az iskola saját kezdeményezésű versenyei: a zenei verseny, az országossá nőtt Vidám Versek Versmondó Versenye és a Hám János Focikupa. Külön szó esik a lelki életet szolgáló tevékenységekről, az iskolai lelki napokról, a szokondi lelkigyakorlatos házban vagy az erdődhegyi Helga Winter Házban minden osztály számára megszervezett lelki hétvégékről, a jezsuita novíciusok által tartott Ignáci hétről, de arról is, hogy a diákok részt vesznek a Jezsuita Húsvéti Misszión és a Magis Ifjúsági Találkozókon.

A Hám János diákjai röviden vázolják az iskolában működő csoportok működését is, a lelki élet elmélyítésében szerepet vállaló Parázs csoport, az önkéntes csoportok, a Hám Rádiót szerkesztő iskolarádiósok, a diákszínjátszó csoportok, az iskolaújságot szerkesztő csapat és az iskolafotósok tevékenységét.

Kérdést válasz követ délutánba nyúlóan.

A Szatmárnémetiből és a megye legkülönbözőbb részeiből érkező 16 diákcsapat jön, lát és remélhetőleg majd győzedelmeskedik is a közeljövő kihívásai fölött. Nyertesei – legalábbis ennek a mozgalmas napnak mindenképpen vannak: a nyolcadikosok az iskolaválasztásukhoz oly fontos tapasztalattal, információval gazdagodnak, a vendéglátók pedig a lélektől-lélekig hatás, a segítségnyújtás és szolgálat örömét élhetik meg. Alighanem ebből érezhet meg valamit az a kísérőtanár is, aki elmenőben így fogalmaz: „Különleges a légköre ennek az iskolának. Itt mindenki mosolyog”.