Versenyek

Az országépítő Szent László Nagyvárada 2013-ban írta be a nevét az Erdélyi Magyar Matematikaversenyek történetébe azzal, hogy itt alakult meg, és itt zajlott a Szacsvay Imre általános iskolában az Első Erdélyi Magyar Matematikaverseny az 5-8. osztályok számára.

A Pece-parti Párizs másodszor is beírta a Kárpát-medence magyar matematikájának történetébe a nevét 2015. április 30-május 3. között azzal, hogy a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szervezte a II. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt az 5-8. osztályos diákok számára. Itt, Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék és Magyarország 162 diákja mérkőzött meg, és érzékelhette a matematika csodálatos dallamát.

A versenyen a diákok láthatták, hogy a felfedezés izgalma a matematikatanulás mozgatóereje, nem pedig annak a kétes értékű célnak, hogy másoknál jobb osztályzatokat kapjanak, vagy valamilyen díj dicsőségében sütkérezzenek. Tanáraik pedig érzékelhették azt, hogy a nevelő feladata olyan választási szabadságot adni a gyermeknek, hogy bárhogyan is választ, igazán matematikát tanuljon, mert a természet világa egy csodálatosan leleményes, egységes matematikai rendszer.

E verseny a román tanügy minisztérium hivatalos versenye. Mátyás Éva Emőke a versenybizottság ügyvezető elnöke képviselte a tanügyminisztériumot, Dr. Kovács István Lehel a marosvásárhelyi Sapientia Egyetem adjunktusa a versenybizottság elnöki szerepét, míg Dr. Bencze Mihály, a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatója, a versenybizottság alelnöki tisztségét töltötte be.

Szatmár megyét két diák: az 5. osztályos Éles Júlia ( Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítője Forgács István) és a 7. osztályos Boros Csaba (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, felkészítője Koczinger Éva), valamint tanáraik képviselték. Boros Csaba a nemzetközi verseny II. díját és a Román Tanügyminisztérium dicséretét szerezte meg.

A következő nemzetközi döntőt 2016-ban Kecskeméten szervezik.