Versenyek

A Pax Egyesület pályázatot hirdet:
-Kategória: Tanulmányi ösztöndíj
-Résztvevők köre: a Hám János Római-Katolikus Teológiai Líceum diákjai
-A pályázat beadásának határideje: 2014. 04. 25.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
-kimagasló iskolai eredmény, tanulmányi átlag
-osztályfőnöki ajánlás (nem jelent pontozást, kizáró jellegű)
-plébánosi ajánlás (nem jelent pontozást, kizáró jellegű)
-versenyeken való részvétel
-önkéntes tevékenységek vállalása
-kézzel megírt kérvény amely tartalmazza a versenyek, tevékenységek felsorolását és aláíratását a szaktanárral

A sikeres pályázatok száma: elemi osztályok max. 11 (elemi osztalyok pályázati űrlapja letőlthető itt), általános iskolai szinten (V-VIII) max. 15, középiskolások (IX-XII) esetében max. 20.
A pályázati űrlap letölthető itt. A pályázatokat Gnandt Zoltán tanár úrnak kell leadni.

Ádámkó István Csaba
Igazgató