Rendezvények

A jelentkezés és felvétel a minisztérium által szervezett számítógépes rendszer alapján történik.

2013. június 29-július 5.

Az iskola titkársága által kitöltött beiratkozási lap elkészítése, amely tartalmazza a tanintézmények kódjait, a nyolcadik osztályt végzett diákok személyes adatait, a 4 év átlagait az országos felmérő dolgozatok átlagait, a felvételi médiákat.

A jelentkezők névsorának kifüggesztése minden tanintézményben a tanulmányi átlagok csökkenő sorrendjében.

Azon diákok beiratkozási adatlapjának kiadása, akik más megyében szeretnének felvételizni vagy képességvizsgát tenni.

2013. július 5 – 8.

A szülők és a VIII-os diákok kitöltik a  beiratkozási íveket az osztályfőnök segítségével.

2013. július 5-9.  

Az adatbázis létrehozása

2013.  július 6 – 10.

A szülők ellenőrzik a beírt adatok helyességét.

2013.  július 16.

A beiratkozott végzős diákok számítógépes leosztása.

2013.  július 17.

A számítógépes leosztás során bejutott diákok és szabadon maradt helyek listáinak közzététele.

2013.  július 17.

A számítógépes leosztás eredményeinek kifüggesztése az iskolában.

2013.  július 17 – 26.

A beiratkozáshoz szükséges iratok leadása az iskola titkárságán.

2013-05-20