Rendezvények

I. szesszió

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)
2013. május 23. – A beiratkozási űrlap (fisa) mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgát kell tenniük.
2013. május 27-28. – A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.
2013. május 29. – Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból).
2013. június 3. Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése. Óvási lehetőség.
2013. június 4. Az anyanyelvi próba végleges eredményének kifüggesztése.
KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból
2013. május 23. – A beiratkozási űrlap (fisa) mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik képességvizsgát kell tegyenek Római Katolikus Hittanból
2013. május 27–29. – Beiratkozás a képességvizsgára
2013.május 30. – A képességvizsga lezajlása:2013. május 30.,  du. 15 órakor
2013. június 3. – A képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások beadása.
2013. június 4. – A végleges eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók névsorának továbbítása a megyei vizsgáztató bizottságokhoz.- A felvett tanulók névsorának jóváhagyása azon líceumok / osztályok esetében, amelyeknél a képességpróbát tartották. A névsor kifüggesztése a tanintézményben.- A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása.- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. szesszió

2013. július 17. – Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2013. július 18-19. – Az anyanyelvi próba ( július 18. – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből és helyesírásból), illetve a hittan képességi vizsga  (július 19 – írásbeli ) lezajlása;
2013. július 20. – A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása.- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása.- A felvett tanulók beírása.

 

 

 

 

 

 

III. szesszió

2013. szeptember 2. – Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2013. szeptember 3-4. – A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

 

 

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. Anyakönyvi kivonat a V-VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos átlag (média), valamint a magaviseleti jegy

2. Igazolás – az országos felmérőn elért eredményekről és annak átlagáról (VIII.oszt.) jegyeivel

3. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben.

4. Orvosi igazolások (adeverinţă medicală, adeverintă de vaccinări)

5. Születési igazolvány – másolata (Certificat de naștere)

8. Plébánosi ajánlás

9. Személyazonossági igazolvány – másolata (akinek már van!)

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

HUMÁN -TEOLÓGIA SZAK

VIII. osztály

Bajtai Zsigmond: „Aki hisz, üdvözül” című hittan könyvből:
Biblia (15-18. old.) – Teremtés, gondviselés (28-33. old.) – Isten terve az emberrel (34-40.old.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43-48.old.) – Legyen meg a te akaratod! (54-59.old.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66. old.) – A Szentlélek (67-71. old.) – Jézus egyháza (79-83. old.) – Az egyház elöljárói (88-92. old) – A keresztség (115-120. old.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121-125. old.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127-131. old.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143-147. old.)

VII. osztály

„Katolikus egyháztörténelem” című hittan könyvből (Összeállította: Gál László):
Az őskeresztények tanúságtétele (9-11. old.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12-14. old.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29-31. old.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41-44. old.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45-47. old.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51-53. old.) – Assziszi Szent Ferenc (58-59. old.) Mórus Szent Tamás az angol szakadás vértanúja (82-83. old.) – Loyolai Szent Ignác (83-84. old.) – A Tridenti Zsinat (85. old.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114-116. old.)

VI. osztály

Bajtai Zsigmond: „Tartsd meg a parancsokat!”  című hittan könyvből az alábbi témák:
A főparancs (15-19. old.) – Tízparancsolat (19-23. old.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25-29. old.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54-58. old.) – Az Úr napját szenteld meg! (60-65. old.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66-71. old.) – Testi és lelkiélet védelme (86-92. old.) – Tiszta élet (93-98. old.) – Igazság és becsület (106-110. old.) – Az egyház parancsai (112-117. old.)

Az iratokat tartalmazó dossziét 2013. május 27-29. között kell letenni az iskola titkárságán humán-teológia osztályba jelentkezők részére.

A hittan képességvizsga időpontja: 2013. május 30., 15 óra.

A természettudományok osztály részére 2013. július 17 -26. között kell letenni az iskola titkárságán a beiratkozáshoz szükséges iratokat.

Bővebb információt a beiskolázással kapcsolatban az iskola titkárságán (személyesen vagy telefonon) szolgáltatunk.

E-mail: adamkoistvan@szatmariegyhazmegye.ro ; secretarham@gmail.com