Jelentkezés a IX. osztályba- természettudományok szak

A jelentkezés és felvétel a minisztérium által szervezett számítógépes rendszer alapján történik. 2013. június 29-július 5. Az iskola titkársága által kitöltött beiratkozási lap elkészítése, amely tartalmazza a tanintézmények kódjait, a nyolcadik osztályt végzett diákok személyes adatait, a 4 év átlagait az országos felmérő dolgozatok átlagait, a felvételi médiákat. A jelentkezők névsorának kifüggesztése minden tanintézményben a…

Jelentkezés a IX. osztályba- humán-teológia szak

I. szesszió ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) 2013. május 23. – A beiratkozási űrlap (fisa) mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgát kell tenniük. 2013. május 27-28. – A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára. 2013. május 29. – Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és…