A Pax Egyesület  pályázatot hirdet:

–         Kategória: Tanulmányi ösztöndíj

–         Résztvevők köre: a Hám János Római – Katolikus Teológiai Líceum diákjai

–         A pályázat beadásának határideje: 2013. március 15.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

–         kimagasló iskolai eredmény, tanulmányi átlag

–         osztályfőnöki ajánlás

–         plébánosi ajánlás

–         versenyeken való részvétel

–         önkéntes tevékenységek vállalása

–         kézzel megírt kérvény, amely tartalmazza a versenyek, tevékenységek felsorolását

A sikeres pályázatok száma:

–         elemi osztályok max. 11

–         általános iskolai szinten (V-VIII) max. 15

–         középiskolások (IX-XII) esetében max. 20.

A pályázati űrlap letölthető itt. A pályázatokat Gnandt Zoltán tanár úrnak kell leadni.

Ádámkó István Csaba, igazgató