2012. október 19-20-ána Hám János Óvoda szervezésében, a Bethlen Gábor Alap és a Szatmári Római Katolikus Püspökség támogatásával rendhagyó óvónőtábor került megrendezésre Erdődhegyen. A táborban, melynek az erdődhegyi Helga Winter Közösségi Ház adott otthont, 45 óvónő és 5 előadó vett részt, akik Szatmár megye különböző településeiről érkeztek.

A rendezvény célja a térségben való megmaradás elősegítése, egy felelősségteljes magatartás kialakítása, illetve megerősítése az óvónőkben, hiszen nyelvünk, iskoláink jövője minden pedagógusnak, minden magyarnak szívügye kell, hogy legyen. Ezért nagyon fontos népi hagyományaink, gyökereink fontosságának tudatosítása és a mindennapi életünkben, munkánkban való megélése, s ezáltal továbbadása gyermekeinknek.

A program egyik értékét és érdekességét az adta, hogy a szervezők közül kerültek ki az előadók, akik igényes, tartalmas előadásaikban mutattak rá népi műveltségünk gazdagságára, azt különböző oldalakról megvilágítva, mint: népi bölcsességek, életmód, kézművesség, népzene, ritmus, mozgás. Ezt koronázta meg Szejke Ottilia tanfelügyelőnőnek a népmesék világáról tartott előadása. Ő többek között a népmesék személyiségfejlesztő hatását és gyógyító erejét hangsúlyozta, mely mind gyermeket mind felnőttet megtart a helyes úton a jó, a valódi értékek melletti döntésben. A népmesék ezen vetületeinek ismerete ma igen aktuális és szükséges, amikor oly sok a hamis és zavaros, lelket mérgező hatású mese árad a gyermekeink felé, legfőképpen a „villanypásztorrá” minősült televízióból.

Az előadásokat kézműves foglalkozások váltották, melyekben önfeledt örömmel dolgozott minden óvónő. Lelkesedésük megmutatkozott a végeredményben, hiszen szebbnél szebb rongybabák, kosarak, csuhévirágok és bőrből készült, népi motívumokkal is díszített ékszerek, dísztárgyak születtek, mindnyájuk örömére.

A tábor gyümölcse egy szöveggyűjtemény „Édes Anyanyelvünk” címmel, mely igényesen kiválasztott mondókákat, népdalokat, népi gyermekjátékokat, népmeséket tartalmaz majd, és segédanyagként szolgál az óvónők számára. A szöveggyűjtemény anyagát a részt- vevő óvónők gyűjtötték és a tábor folyamán bemutatták.

A rendezvény során nemcsak a lélek, hanem a test is gazdagodott, hiszen a Hám János óvoda dajkái hagyományos ételekkel örvendeztették meg a résztvevőket, a ,,búcsúebédet’’ pedig  Ádámkó István Csaba igazgató úr készítette.

Az együttlét örömét növelte, hogy a rendezvény során Szász Piroska főtanfelügyelő helyettes és Ghiț Leontina szaktanfelügyelő is megtisztelt bennünket jelenlétével.

A program ünnepélyes zárása keretében minden résztvevő oklevélben részesült, a meglepetés ajándék pedig egy magyar népi motívumokkal díszített könyvjelző volt, mely szolgáljon majd útjelzőként az értékek hordozásában.

„A találkozás öröm.

Az együtt gondolkodás gazdagodás.

Hagyományaink együtt felvállalása megmaradás, emelkedett lelki tartással, értékhordozó, minőségi életvitel, mely átadásra méltó gyermekeinknek.”      

Somogyi Mária és Scheitli Renáta