Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök áldotta meg szeptember 24-én délelőtt a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum most elkészült kápolnáját.

Hétfőtől kápolnája van a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumnak, délelőtt tizenegy órától ugyanis szentmise keretében áldotta azt meg Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök. Tavaly decemberben kezdték el az imaterem kialakítását, majd a 2011-2012-es tanév második félévében a diákok és tanárok már használatba is vehették. Lelkiségi órákat, elmélkedéseket, lelki vezetést tartott ott az iskola spirituálisa, Ft. Miklós Claudiu SJ., miközben a terem egyre gazdagodott. A napokban helyezték be az oltárképet, egy üvegfestményt, mely az isteni gondviselés ábrázolása. A fény által életre kelő kép Lepedus Ildikó rajtanár munkája, központi eleme az oltáriszentség szimbóluma, mely keretbe van foglalva a Mindenhatóhoz fohászkodó gyerekek és a hozzájuk lenyúló isteni kéz megjelenítésével.

A legszentebb áldozatot bemutató Schönberger Jenő püspök, prédikációjában az üvegfestmény motívumai kapcsán elmondta: „Az isteni gondviselés képe nagyon jó helyen van itt a Hám János Líceumban, hiszen sokan imádkoznak majd, kérve a Jóisten gondviselését egy-egy vizsga előtt, sokan kapaszkodnak majd a lehajló isteni kézbe. De a képen láthatjuk az Oltáriszentséget is, Jézust, aki a kenyér és a bor színe alatt közöttünk maradt, azért, hogy a mi lelkünknek és testünknek a tápláléka legyen. A piros virágok, Jézus Szent Sebeire utalnak. Itt az iskolában is sokszor úgy érzi az ember diákként, hogy sebet ütnek rajta tanárai, társai. Ezek előfordulnak, mert emberek vagyunk. De lejőve ebbe a kis imaterembe, és a piros virágokat nézve, rágondolhatunk Jézus sebeire, majd pedig a krisztusi megbocsátásra. (…) Fájdalmainkkal eljöhetünk ide, és megpihenhetünk Isten lehajló kezében, a gondviselésben, megpihenhetünk Jézus szívén, az Oltáriszentségben. Egész életünket, önmagunkat belehelyezhetjük.”

A szentmise után Ádámkó István igazgató elmondta, egy álom vált valóra a kápolna felszentelésével: „Még a tavaly, amikor megérkezett Ft. Miklós Claudiu SJ. spirituális az iskolába, szóvá tette egy kápolna kialakításának fontosságát, majd egy év elteltével a tanárok, a diákok és a szülők, közös összefogással meg is valósították azt. Ezért a mai nap ünnep a Hám János iskola életében. Köszönöm a Püspök atyának, hogy megszentelte a kápolnát, Lepedus Ildikónak az üvegfestményt. Titeket pedig, kedves diákok és kollégák, bátorítani szeretnélek, hogy térjetek be akkor is amikor fájdalmat, töviseket hordoztok, és akkor is amikor öröm és hála van a szívetekben.”

 

 

A kápolna mindig nyitva áll az iskola közössége előtt, bárki betérhet imádkozni, elcsendesedni, a hétköznapok terheit letenni.

forrás: www.szatmariegyhazmegye.ro