A Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diákjai a téli vakáció utolsó hetében tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az erdélyi körutazás a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg a Pax Alapítvány szervezésében. A tanulmányút témája Kultúrák és vallások találkozása Erdélyben, ezzel összhangban a diákok a különböző tájegységek művelődés- és művészettörténeti szempontból értékes alkotásait keresték fel: az örmény katolikus vallás központját Szamosújváron, a mezőségi kastélyokat, Kolozsvár, Nagyenyed, Marosvásárhely nevezetességeit valamint a Szászföld sajátos értékeit.


Az út során Erdély meghatározó történelmi, vallási és a kultúra egyéb területein kiemelkedő személyiségei előtt is tisztelegtek, felkeresték Szilágyi Domokos szülőhelyét Nagysomkúton, a házsongárdi temetőben nyugvó hírességek síremlékeit, Mátyás király szülőházát, a Bolyaiak emlékhelyeit Marosvásárhelyen, a Székelyföld és Szászvidék nagyjairól elnevezett patinás iskolákat, ugyanakkor megtekintették Erdély legrégebbi könyvtárait: a Teleki Téka épületét Marosvárhelyen, és látogatást tettek a gyulafehérvári Batthyaneumban. A tanulmányút résztvevői nyomon követhették a különböző építészeti stílusok jelenlétét, változását Erdélyben: a románkori és a gótikus stílus nyomait a szász erődtemplomokban, a brassói és a gyulafehérvári székesegyházakban, a középkori reneszánszt idéző segesvári várnegyedben, a barokk jelenlétet a legtöbb erdélyi templomban valamint a szecesszió stílusjegyeit Marosvásárhely központjában. Mindezzel egyidőben a diákok megtapasztalhatták Erdély vallási sokszínűségét. A továbbiakban Dicső Mátyás IX. osztályos diák beszámolójából idézünk. „A körút során különböző vallásokkal és kultúrákkal találkoztunk. A Partiumon, Mezőségen, Székelyföldön, Szászföldön áthaladva a katolikus és református vallás mellett ízelítőt kaptunk az örmény katolikus, unitárius és evangélikus vallási hagyományokból. Számomra különleges élmény volt megtekinteni Kolozsváron a Házsongárdot, lehengerlő pillanat volt a Brassó fölött emelkedő hófödte Cenkről letekinteni a völgyben fekvő városra, a legmaradandóbb emlék azonban a gyulafehérvári Batthyaneumban tett látogatás volt.”